Doanh nghiệp

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ quí III nhờ lãi mua rẻ

10:47 | 29/10/2020

Chia sẻ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỉ đồng, giảm 74% và mới thực hiện được 50% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu 2.634 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kì kéo lãi gộp công ty đi xuống 45% còn 149 tỉ đồng. Doanh thu tài chính đạt 18 tỉ đồng, giảm 55% so với cùng kì năm ngoái.

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ quí III nhờ lãi mua rẻ - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ báo cáo tài chính

Ngược lại với chi phí tài chính tăng nhẹ 8%, các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lí đều giảm mạnh. Kết quả, hoạt động kinh doanh trong quí III của Hòa Bình báo lỗ thuần 14,4 tỉ đồng trong khi cùng kì lãi 81 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ghi nhận thu nhập khác 78 tỉ đồng kéo lãi sau thuế của Hòa Bình lên 53 tỉ đồng, chỉ còn giảm 23% so với cùng kì. Theo thuyết minh BCTC, khoản thu nhập khác chủ yếu đến từ lãi mua rẻ gần 75 tỉ đồng.

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ quí III nhờ lãi mua rẻ - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quí III của HBC

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 65,4 tỉ đồng, giảm 72% so với cùng kì. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 4 quí gần nhất là 1.184 đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty đạt 15.304 tỉ đồng, giảm hơn 1.400 tỉ đồng từ đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giảm khoản phải thu ngắn hạn từ 11.788 tỉ đồng về 10.265 tỉ đồng do phải thu của khách hàng giảm 25% trong 9 tháng còn 5.367 tỉ đồng nhưng không có thuyết minh cụ thể. 

Ngoài ra, công ty ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn khác 939 tỉ đồng. Công ty đang phải trích lập tổng cộng 396 tỉ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Đáng chú ý, thuyết minh báo cáo tài chính của Hòa Bình cho biết không phát sinh nợ xấu trong kì. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm toán bán niên 2020 thì tổng nợ phải thu quá hạn của Tập đoàn tại ngày 30/6 là 2.151 tỉ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2019 và chiếm tới 20% tổng nợ phải thu ngắn hạn của Tập đoàn (10.611 tỉ đồng).

Hàng tồn kho công ty tăng mạnh 20% lên 2.594 tỉ đồng, phần lớn là phí sản suất kinh doanh dở dang (2.111 tỉ đồng), nguyên vật liệu xây dựng (237 tỉ đồng) và hàng hóa bất động sản (225 tỉ đồng).

Hơn 2.000 tỉ đồng nợ xấu của Xây dựng Hòa Bình 'bốc hơi' trong quí III - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ báo cáo tài chính

Về nợ vay tài chính của doanh nghiệp giảm nhẹ so với đầu kì, từ 4.961 tỉ đồng còn 4.887 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ đi vay/tổng tài sản là 0,319 lần, tăng so với đầu kì là 0,297 lần. Tổng nợ đi vay đang gấp 1,17 lần vốn chủ sở hữu. 

Trong 5 năm gần đây, tổng tài sản của Hòa Bình liên tục mở rộng đi kèm với tăng trưởng nợ vay. Theo đó, tỉ suất nợ/tổng tài sản của doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng từ 0,281 lần vào cuối năm 2015 đến 0,319 lần tại cuối quí III.

Thu Thủy