|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trái phiếu quốc tế (Global bond) là gì? Phân loại theo thị trường phát hành

14:39 | 23/08/2019
Chia sẻ
Trái phiếu quốc tế (tiếng Anh: Global bond) là chứng chỉ vay nợ do nhà phát hành phát hành trên thị trường vốn quốc tế nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trên thế giới.
mutualfund-kM8F--621x414@LiveMint_1563694727746

Hình minh họa (Nguồn: istock)

Trái phiếu quốc tế (Global bond)

Trái phiếu quốc tế - danh từ, trong tiếng Anh có thể được gọi là Global bond, hoặc International bond.

Trái phiếu quốc tế là chứng chỉ vay nợ do nhà phát hành (bao gồm chính phủ, chính quyền địa phương các tổ chức kinh tế của một nước hay các tổ chức tài chính quốc tế) phát hành trên thị trường vốn quốc tế nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trên thế giới.

Để phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế, nhà phát hành có thể sử dụng nhiều loại trái phiếu quốc tế khác nhau. Dựa trên cơ sở một số tiêu thức nhất định. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Phân loại trái phiếu quốc tế theo thị trường phát hành

Có thể phân biệt trái phiếu nước ngoài và trái phiếu quốc tế.

Trái phiếu nước ngoài

Là loại trái phiếu do nhà phát hành ở một nước này phát hành trái phiếu trên thị trường vốn của một nước khác bằng đồng tiền của nước mà trái phiếu được phát hành và người phát hành phải tuân thủ hệ thống pháp lí về phát hành chứng khoán của nước đó.

Trái phiếu nước ngoài thường có những tên gọi riêng chẳng hạn như trái phiếu nước ngoài chào bán tại Mỹ được gọi là Yankee, trái phiếu nước ngoài chào bán ở Nhật được gọi là trái phiếu Samurai và trái phiếu nước ngoài chào bán ở Anh được gọi là Bulldogs.

Trái phiếu châu Âu

Là loại trái phiếu được phát hành đồng thời ở nhiều nước, ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế và thông thường được phát hành bằng đồng tiền khác với đồng tiền của nước mà trái phiếu được bán ra ở đó.

Trái phiếu châu Âu khác với trái phiếu nước ngoài ở một số đặc điểm liên quan chủ yếu, nhưng đặc điểm nhận dạng chủ yếu nhất là loại trái phiếu này được phát hành đồng thời ở nhiều nước, ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế. Chẳng hạn một công ty có thể phát hành trái phiếu bằng USD đồng thời ở các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mỹ.

Các công ty đa quốc gia, các công ty lớn, các chính phủ các nước, các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức quốc tế đều có thể phát hành trái phiếu châu Âu. Loại trái phiếu này được chào bán cùng một lúc ở nhiều thị trường khác nhau. Hầu hết các loại trái phiếu châu Âu đều là trái phiếu vô danh và được đảm bảo thanh toán.

Ưu điểm của trái phiếu quốc tế

Khả năng huy động vốn lớn, thời gian thanh toán dài. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào nhà phát hành. Khả năng huy động vốn là bao nhiêu, thời hạn thanh toán dài hay ngắn phụ thuộc vào tình hình thực tế của nhà phát hành và được thể hiện ở hệ số tín nhiệm của nhà phát hành, và bản cáo bạch... (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Khai Hoan Chu

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.