|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường tài chính sơ cấp (Primary financial market) là gì? Chức năng cơ bản

08:54 | 28/08/2019
Chia sẻ
Thị trường tài chính sơ cấp (tiếng Anh: Primary financial market), hay còn gọi là thị trường cấp một, là thị trường phát hành các tài sản tài chính. Thị trường tài chính sơ cấp cũng có chức năng cơ bản của nó.
99-Primary%20market

Hình minh họa. Nguồn: Capital

Thị trường tài chính sơ cấp (Primary financial market)

Khái niệm

Thị trường tài chính sơ cấp trong tiếng anh là Primary financial market.

Thị trường tài chính sơ cấp, hay còn gọi là thị trường cấp một, là thị trường phát hành các tài sản tài chính. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các tài sản tài chính mới phát hành.

2

Hình 1. Thị trường tài chính sơ cấp

Người phát hành các tài sản tài chính

Nhà phát hành ở đây có thể là các doanh nghiệp, có thể là ngân hàng và cũng có thể là nhà nước. Khi doanh nghiệp muốn huy động vốn cho một dự án đầu tư, doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu và giao dịch trên thị trường sơ cấp.

Tương tự, khi chính phủ thực hiện phát hành trái phiếu để tài trợ cho các nhu cầu chi tiêu của mình thì hành vi phát hành đó cũng sẽ được thực hiện trên thị trường sơ cấp. Đặc điểm quan trọng của thị trường sơ cấp là tính không liên tục và giá cả ban đầu của tài sản tài chính bị thiết định nhiều hơn là do thị trường tự xác định, nếu như các tài sản tài chính không phát hành thông qua việc gọi đấu thầu hay bằng phương pháp đấu giá. (Blake, 2001)

Chức năng cơ bản

Chức năng cơ bản của thị trường tài chính sơ cấp là huy động vốn tài chính để hỗ trợ cho việc đầu tư mới vào nhà xưởng, thiết bị và hàng thông qua việc phát hành các tài sản tài chính mới.

Với chức năng đó, thị trường sơ cấp đã có vai trò quan trọng, thực hiện quá trình chu chuyển tài chính trực tiếp, đưa các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế vào đầu tư, chứng khoán hóa các khoản nguồn vốn cần huy động, là nơi duy nhất mà các tài sản tài chính đem lại vốn cho người phát hành.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

T.H