|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sẽ đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường vào ngày 29/9

07:32 | 07/09/2021
Chia sẻ
Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu gồm 76.000 tấn đường thô (mã HS 17.01) và 32.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01) với giá khởi điểm 1,05 triệu đồng/tấn, bước giá 50.000 đồng/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa thông báo phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29/9.

Đối tượng tham gia là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô) và thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện).

Trong đó, quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là 76.000 tấn đường thô (mã HS 17.01) và 32.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01) với giá khởi điểm 1,05 triệu đồng/tấn, bước giá 50.000 đồng/tấn.

Tiền đặt trước sẽ được tính (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.

Hồ sơ tham gia đấu giá là một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung “Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc (số điện thoại, email)”.

Trong túi hồ sơ bao gồm phiếu bỏ giá, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) và chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương (bản sao).

Thời hạn nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 6/9 đến 17h00 ngày 17/9.

Trước đó, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 đã thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường (mã HS 17.01) năm 2020 vào ngày 2/12/2020.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nhận hồ sơ (17h00 ngày 24/11/2020), Hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ tham gia đấu giá nào của thương nhân do đó Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân đăng ký tham gia.

Như Huỳnh

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?
Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.