|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Sản xuất để lưu kho (Make To Stock - MTS) là gì? Ví dụ thực tiễn

16:42 | 10/12/2019
Chia sẻ
Sản xuất để lưu kho (tiếng Anh: Make To Stock, viết tắt: MTS) là một chiến lược sản xuất truyền thống được doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hàng tồn kho phù hợp với dự báo về cầu sản phẩm của người tiêu dùng.
Make To Stock

Hình minh họa

Sản xuất để lưu kho

Khái niệm

Sản xuất để lưu kho trong tiếng Anh là Make To Stock, viết tắt là MTS.

Sản xuất để lưu kho (MTS) là một chiến lược sản xuất truyền thống được doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hàng tồn kho phù hợp với dự báo về cầu sản phẩm của người tiêu dùng.

Thay vì đặt định mức sản phẩm và sau đó cố gắng bán hết số hàng hóa đó, một công ty sử dụng MTS sẽ ước tính sản phẩm của họ có thể thu hút được bao nhiêu đơn đặt hàng, và sau đó cung cấp đủ hàng tồn kho để đáp ứng số đơn đặt hàng đó.

Phương pháp MTS yêu cầu phải dự báo chính xác về cầu sản phẩm  để xác định số lượng hàng tồn kho cần sản xuất. Nếu có thể được ước tính chính xác cầu cho sản phẩm, chiến lược MTS sẽ là một lựa chọn hiệu quả cho sản xuất.

Hạn chế của MTS

Về lí thuyết, MTS là một phương pháp để công ty chuẩn bị cho sự tăng giảm cầu sản phẩm. Tuy nhiên, dự báo về cầu sản phẩm trong tương lai lại được tạo ra dựa trên cơ sở của dữ liệu quá khứ.

Nếu dự báo chỉ lệch một ít thôi, công ty có thể sẽ dư thừa rất nhiều hàng tồn kho và thanh khoản bị hạn chế. Khả năng của sai sót này là nhược điểm chính của việc sử dụng hệ thống MTS cho sản xuất. Thông tin sai có thể dẫn đến hàng tồn kho dư thừa và tổn thất doanh thu. Hơn nữa, trong các lĩnh vực phát triển nhanh như điện tử hoặc công nghệ máy tính, hàng tồn kho dư thừa có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Ngoài ra, cách tiếp cận MTS yêu cầu doanh nghiệp thiết kế lại hoạt động vào những thời điểm cụ thể, thay vì giữ mức sản xuất ổn định quanh năm. Sự điều chỉnh thường xuyên này gây tốn kém, và gánh nặng chi phí gia tăng phải được chuyển cho người tiêu dùng hoặc do công ty chịu.

Hiệu quả của phương pháp MTS hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng công ty dự đoán chính xác cầu đối với sản phẩm trong tương lai. Sự khó lường này khiến MTS là khó đối với bất kì công ty nào, nhưng chiến lược này trở nên đặc biệt phức tạp khi một doanh nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực có tính thời vụ cao.

Ví dụ thực tiễn về MTS

Các công ty sản xuất thường sử dụng phương pháp MTS để chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất cao. Ví dụ: nhiều nhà bán lẻ, chẳng hạn như Target tạo ra phần lớn doanh số trong quí 4. Đối với các công ty sản xuất cung cấp cho các nhà bán lẻ này, phần lớn sản xuất của họ được thực hiện vào quí hai và quí ba, để chuẩn bị cho sự gia tăng nhu cầu vào quí 4.

Giả sử Tập đoàn LEGO - nhà sản xuất đồ chơi nổi tiếng và là một trong những nhà cung cấp của Target - sử dụng phương pháp sản xuất MTS. Tập đoàn xem xét và dựa đoán dựa trên số liệu những năm trước rằng nhu cầu sẽ tăng 40% trong quí 4 so với quí ba. 

Để chuẩn bị, Tập đoàn sản xuất thêm 40% đồ chơi vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9 để đáp ứng nhu cầu dự báo trong quí 4. 

Nếu Tập đoàn LEGO đang áp dụng chiến lược sản xuất theo đơn đặt hàng, công ty sẽ không tăng sản xuất đồ chơi thêm 40%, trừ khi Target gửi đến một đơn đặt hàng lớn hơn cho công ty.

(Theo investopedia)

Giang

TGĐ Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.