|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quản trị theo quá trình (Management by process - MBP) là gì?

17:17 | 30/09/2019
Chia sẻ
Quản trị theo quá trình (tiếng Anh: Management by process, viết tắt: MBP) là phương pháp quản lí dựa trên việc phân loại các hoạt động theo các quá trình.
Sixteen (14)

Hình minh họa

Quản trị theo quá trình (Management by process)

Định nghĩa

Quản trị theo quá trình trong tiếng Anh là Management by process. Quản trị theo quá trình là phương pháp quản lí dựa trên việc phân loại các hoạt động theo các quá trình.

Thuật ngữ liên quan

Quản trị theo mục tiêu (Management By Objectives, viết tắt: MBO) là một hệ thống quản trị liên kết mục tiêu của tổ chức với kết quả công việc của từng cá nhân và sự phát triển của tổ chức với sự tham gia của tất cả các cấp bậc quản trị.

Lợi ích của quản trị theo quá trình

- Kiểm soát liên tục dòng chảy của công việc, các hoạt động trong doanh nghiệp.

- Phát hiện và khắc phục nhanh chóng sai hỏng do thông tin được truyền tải nhanh giữa các bộ phận, trưởng mỗi bộ phận không chỉ chịu trách nhiệm về công việc của bộ phận mình mà còn liên đới chịu trách nhiệm về công việc của bộ phận phía sau mình. Quản trị theo chức năng thì trưởng bộ phận nào biết công việc của bộ phận đó.

- Tạo điều kiện cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp tham gia cải tiến chất lượng.

Chẳng hạn nếu đại diện bộ phận mua nguyên liệu và bộ phận sản xuất được tham gia ngay từ công đoạn thiết kế thì đảm bảo nguyên liệu sẽ được mua đúng yêu cầu thiết kế và yêu cầu sản xuất.

- Các qui trình xử lí công việc tạo điều kiện để áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp

- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho doanh nghiệp một cách hệ thống, thống nhất.

- Kiểm soát được chi tiết việc thực hiện công việc thông qua việc xây dựng lưu đồ qui trình, xác định các điểm kiểm soát...

Mối quan hệ giữa MBP và MBO

Quản trị doanh nghiệp nói chung thường chia làm hai cách quản trị doanh nghiệp theo quá trình (Management by process - MBP) và quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu (Management by objectives - MBO).

Doanh nghiệp thường lựa chọn một trong hai cách hoặc kết hợp cả hai.

Tiêu chí so sánhMBOMBP
1. Kết quả công việc- Đảm bảo mục tiêu đề ra
- Hiêu quả
- Làm đúng việc
- Kiểm soát được công việc chi tiết, nhưng chưa chắc đã đảm bảo mục tiêu
- Hiệu năng
- Làm việc đúng
2. Người sử dụngThường là quản lí cấp cao và cấp trungThường là quản lí cấp trung và cấp thấp
3. Ưu điểmThuận lợi cho công việc khó kiểm soát hoặc đo lườngThuận lợi cho công việc khó xác định mục tiêu.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quán trị doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan

Nguồn cơn khiến chứng khoán lao dốc và chiến lược cơ cấu tài khoản sau phiên VN-Index mất gần 40 điểm
Thị trường chứng khoán giảm sâu phiên 25/9 với hàng trăm mã giảm sàn. Giới phân tích nhận định đà rơi của thị trường đến từ loạt yếu tố như áp lực chốt lời, lo ngại về chính sách lãi suất, áp lực giải chấp ở một số mã.