Kiến thức Kinh tế

Lưu thông tiền tệ (Currency in circulation) là gì? Các hình thức lưu thông tiền tệ

09:53 | 26/08/2019

Chia sẻ

Lưu thông tiền tệ (tiếng Anh: Currency in circulation) là sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế với chức năng phương tiện trao đổi, nhằm thực hiện việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ giữa các chủ thể trong nền kinh tế.
chinh-sach-luu-thong-tien-te1

Hình minh họa (Nguồn: http://www.gena.vn)

Lưu thông tiền tệ (Currency in circulation)

Khái niệm

Lưu thông tiền tệ trong tiếng Anh là Currency in circulation.

Lưu thông tiền tệ (Currency in circulation) là sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế với chức năng phương tiện trao đổi, nhằm thực hiện việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và thành toán các khoản nợ giữa các chủ thể trong nền kinh tế.

Các hình thức lưu thông tiền tệ

- Lưu thông bằng tiền mặt

Lưu thông bằng tiền mặt là sự vận động của tiền mặt (giấy bạc ngân hàng, tiền đúc bằng kim loại) nhằm thực hiện việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán nợ. Nói cách khác, lưu thông bằng tiền mặt khi hàng hóa dịch vụ và tiền tệ xuất hiện đồng thời trong lưu thông trên thị trường trao đổi.

Ưu điểm:

+ Dễ mang theo để làm phương tiện trao đổi hàng hóa, thanh toán nợ.

+ Thuận tiện khi thực hiện chức năng dự trữ của cải dưới hình thức giá trị.

+ Bằng cách thay đổi con số trên mặt đồng tiền, một lượng giá trị lớn hay nhỏ được biểu hiện.

+ Bằng chế độ độc quyền phát hành tiền tệ với những qui định nghiêm ngặt của Chính phủ, tiền tệ có thể giữ được giá trị của nó...

Nhược điểm: chi phí cao, độ an toàn thấp, dễ bị làm tiền giả, dễ bị mất giá nếu không kiểm sotas chặt chẽ trong quá trình phát hành...

- Lưu thông không bằng tiền mặt

Lưu thông không bằng tiền mặt khi tiền thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, nhằm thực hiện mua bán hàng hóa, dịch cụ thanh toán nợ nhưng bằng các công cụ sử dụng đồng tiền ghi sổ (tiền gửi có thể phát séc) ở các ngân hàng như: séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán...

Ưu điểm:

+ Giảm bớt một cách đáng kể các chi phí lưu thông tiền mặt: in tiền, bảo quản, vận chuyển, đếm, đóng gói...

+ Nhanh chóng và thuận tiện cho các chủ nhân tham gia thanh toán qua ngân hàng.

+ Bảo đảm an toàn việc sử dụng đồng tiền, hạn chế được những hiện tượng tiêu cực.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trung ương trong việc quản lí và điều tiết lượng tiền cung ứng...

Nhược điểm: Đòi hỏi trình độ công nghệ cao, hạ tầng kinh tế phát triển, dân trí phát triển ở mức độ nhất định, bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng...

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Đồng chủ biên: PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi, TS. Đặng Anh Tuấn, năm 2018, NXB Đại học kinh tế quốc dân)

T.H