Tiêu dùng

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2020: Giảm tại nhiều kì hạn

16:29 | 02/05/2020

Chia sẻ

Trong tháng 5/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,6%/năm, áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại kì hạn 24 tháng.
Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2020: Giảm tại nhiều kì hạn - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của Vietcombank. (Ảnh: Vietcombank)

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất là 6,6%/năm 

Trong đầu tháng 5, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn so với tháng trước và dao động từ 0,1 đến 6,6%/năm . 

Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi không kì hạn được áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm. Trong khi, lãi suất tiền gửi có kì hạn được điều chỉnh giảm ở hầu hết kì hạn và dao động từ 0,5 đến 6,6%/năm. 

Cụ thể, kì hạn 7 ngày và 14 ngày được huy động với lãi suất 0,5%/năm; kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,1%/năm, giảm 0,2 điểm % so với biểu niêm yết tháng 4.

Tiền gửi kì hạn 3 tháng được hưởng lãi suất 4,5%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng 4; kì hạn 6 và 9 tháng được áp dụng lãi suất 4,9%/năm, giảm 0,2 điểm % .

Tiền gửi kì hạn tại 12 tháng được áp dụng lãi suất 6,5%/năm, giảm 0,1 điểm %; trong khi kì hạn 24 tháng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,6%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Các kì hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng cùng được huy động với mức lãi suất 6,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng 4.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank  - Khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2020: Giảm tại nhiều kì hạn - Ảnh 2.

Nguồn: Vietcombank.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại hầu hết kì hạn gửi.

Theo đó, tiền gửi  không kì hạn được hưởng mức lãi suất 0,2%/năm. Trong khi tiền gửi có kì hạn được áp dụng biểu lãi suất dao động 4,1 - 6,2%/năm.

Cụ thể, kì hạn gửi 1 tháng và 2 tháng được huy động với mức lãi suất 4,1%, giảm 0,2 điểm % so với tháng 4.

Tiền gửi kì hạn 3 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm, giảm 0,2 điểm %; kì hạn 6 và 9 tháng được hưởng lãi suất 4,9%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Tiền gửi kì hạn 12 tháng được huy động với lãi suất cao nhất là 6,2%/năm, giảm 0,1 điểm % so với tháng 4; trong khi các kì hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng cùng được áp dụng lãi suất 6%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank - Khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2020: Giảm tại nhiều kì hạn - Ảnh 3.

Nguồn: Vietcombank.


Mạnh Đức