Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 5/2020 là 7,6%/năm

08:32 | 04/05/2020

Chia sẻ

Biểu lãi suất tiết kiệm của ngân hàng Saigonbank dành cho khách hàng cá nhân không ghi nhận sự điều chỉnh nào. Thay vào đó, ngân hàng có niêm yết mới lãi suất đối với tiền gửi thanh toán cho khách hàng tổ chức.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) đã công bố khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 5. Theo đó, khung lãi suất vẫn dao động trong phạm vi 4,66% - 7,6%/năm, kì hạn gửi từ 1 đến 36 tháng và nhiều phương thức lĩnh lãi đa dạng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng dành cho các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng nằm trong phạm vi 0,4% - 0,5%/năm. Các gói tiết kiệm kì hạn từ 1 đến 5 tháng vẫn hưởng mức lãi suất 4,75%/năm như hồi đầu tháng 4.

Khi gửi tiền tại các kì hạn trung bình, từ 6 đến 11 tháng, khách hàng sẽ cùng hưởng mức lãi suất là 6,6%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Đối với các phương án lĩnh lãi thường xuyên hơn, lãi suất ngân hàng Saigonbank niêm yết sẽ giảm đi từ 0,05 đến 0,31 điểm %.

Các khoản tiền tiết kiệm tại các kì hạn dài từ 13 đến 36 tháng nhận lãi suất 7,6%/năm. Đây vẫn là mức lãi suất ưu đãi nhất của ngân hàng hiện nay, dành cho thể thức lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại Saigonbank tháng 5/2020

Kì hạn
Trả lãi cuối kì
Trả lãi hàng quí
Trả lãi hàng tháng
Trả lãi trước
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
Tiết kiệm không kì hạn
 
 
0,20%
 
Tiết kiệm có kì hạn
 
 
 
 
01 tuần
0,40%
 
 
 
02 tuần
0,50%
 
 
 
01 tháng
4,75%
 
4,75%
4,73%
02 tháng
4,75%
 
4,74%
4,71%
03 tháng
4,75%
4,75%
4,73%
4,70%
04 tháng4,75% 4,72%4,68%
05 tháng
4,75%
 
4,71%
4,66%
06 tháng
6,60%
6,55%
6,51%
6,39%
07 tháng6,60% 6,49%6,36%
08 tháng
6,60%
 
6,48%
6,32%
09 tháng
6,60%
6,49%
6,46%
6,29%
10 tháng6,60% 6,44%6,26%
11 tháng
6,60%
 
6,43%
6,22%
12 tháng
7,20%
7,01%
6,97%
6,72%
13 tháng
7,60%
 
7,32%
7,02%
18 tháng
7,60%
7,26%
7,22%
6,82%
24 tháng
7,60%
7,13%
7,09%
6,59%
36 tháng7,60%6,90%6,86%6,19%

Nguồn: Saigonbank

Ngoài tiết kiệm thường tại quầy, dành cho khách hàng cá nhân, Saigonbank còn triển khai thêm hình thức tiền gửi thanh toán bằng VNĐ cho khách hàng tổ chức. Trong đó, lãi suất cao nhất theo hình thức này là 7,5%/năm cho kì hạn gửi dài từ 13 đến 36 tháng tương tự như khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho khách hàng tổ chức tháng 5/2020 

Kì hạn

Lãi suất (% năm)

1.    Loại không kì hạn

0,20% 

2.    Loại 01 tuần 

0,30%

3.    Loại 02 tuần

0,30%

4.    Loại kì hạn 01 tháng

4,55%

5.    Loại kì hạn 02 tháng

4,65%

6.    Loại kì hạn 03 tháng

4,75%

7.    Loại kì hạn 04 tháng

4,75%

8.    Loại kì hạn 05 tháng

4,75%

9.    Loại kì hạn 06 tháng

6,60%

10.  Loại kì hạn 07 tháng

6,60%

11.  Loại kì hạn 08 tháng

6,60%

12.  Loại kì hạn 09 tháng

6,60%

13,  Loại kì hạn 10 tháng

6,60%

14.  Loại kì hạn 11 tháng

6,60%

15.  Loại kì hạn 12 tháng

7,00%

16.  Loại kì hạn 13 tháng

7,50%

17.  Loại kì hạn 18 tháng

7,50%

18.  Loại kì hạn 24 tháng

7,50% 

19. Loại kì hạn 36 tháng

7,50%

Nguồn: Saigonbank

Ngọc Huyền