Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank tháng 6/2020: Cao nhất là 7,6%/năm

11:11 | 12/06/2020

Chia sẻ

Trong tháng 6/2020, biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank có sự điều chỉnh giảm tại các kì hạn dưới 6 tháng so với thời điểm đầu tháng 5. Mức lãi suất cao nhất hiện tại là 7,6%/năm dành cho các khoản tiền gửi kì hạn từ 13 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng Sagonbank tháng 6/2020: Cao nhất là 7,6%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank)

Đầu tháng 6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) đã công bố khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng với sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn dưới 6 tháng so với tháng trước. 

Theo đó, mức lãi suất đối với sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì vẫn dao động trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,6%/năm dành cho kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng với đa dạng phương thức lĩnh lãi.

Cụ thể, lãi suất huy động tại kì hạn ngắn như 1 tuần và 2 tuần được điều chỉnh giảm với các mức lần lượt là 0,2 và 0,3 điểm % xuống được niêm yết cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

Các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được áp dụng đồng loạt lãi suất là 4,25%/năm, mức lãi suất này được điều chỉnh giảm khá mạnh lên đến 0,5 điểm % cho mỗi kì hạn.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank đối với kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng được giữ nguyên giống như biểu lãi suất đầu tháng 5. Theo đó, khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 tháng - 11 tháng sẽ cùng hưởng mức lãi suất là 6,6%/năm.

Tiền gửi kì hạn 12 tháng ấn định mức lãi suất là 7,2%/năm. Còn đối với các kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 7,6%/năm.

Với các sản phẩm tiết kiệm thường lĩnh lãi định kì hàng tháng, hàng quý hoặc trả lãi trước cũng được ngân hàng Saigonbank điều chỉnh giảm tại các kì hạn dưới 6 tháng. Mức lãi suất sau khi được điều chỉnh dao động trong khoảng từ 4,17%/năm - 7,32%/năm tuỳ thuộc vào kì hạn gửi và hình thức lĩnh lãi.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại Saigonbank tháng 6/2020

hạn

Trả lãi cuối

Trả lãi hàng quí

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi trước

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

Tiết kiệm không hạn

 

 

0,20%

 

Tiết kiệm có hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,20%

 

 

 

02 tuần

0,20%

 

 

 

01 tháng

4,25%

 

4,25%

4,23%

02 tháng

4,25%

 

4,24%

4,22%

03 tháng

4,25%

4,25%

4,23%

4,20%

04 tháng

4,25%

 

4,23%

4,19%

05 tháng

4,25%

 

4,22%

4,17%

06 tháng

6,60%

6,55%

6,51%

6,39%

07 tháng

6,60%

 

6,49%

6,36%

08 tháng

6,60%

 

6,48%

6,32%

09 tháng

6,60%

6,49%

6,46%

6,29%

10 tháng

6,60%

 

6,44%

6,26%

11 tháng

6,60%

 

6,43%

6,22%

12 tháng

7,20%

7,01%

6,97%

6,72%

13 tháng

7,60%

 

7,32%

7,02%

18 tháng

7,60%

7,26%

7,22%

6,82%

24 tháng

7,60%

7,13%

7,09%

6,59%

36 tháng

7,60%

6,90%

6,86%

6,19%

Ngoài tiết kiệm thường tại quầy, dành cho khách hàng cá nhân, Saigonbank còn triển khai thêm hình thức tiền gửi thanh toán bằng VNĐ cho khách hàng tổ chức. Trong đó, lãi suất cao nhất theo hình thức này là 7,5%/năm cho kì hạn gửi dài từ 13 đến 36 tháng tương tự như khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức mới nhất tháng 6/2020

hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không hạn

0,20% 

2.    Loại 01 tuần 

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại hạn 01 tháng

4,15%

5.    Loại hạn 02 tháng

4,15%

6. Loại hạn 03 tháng

4,25%

7. Loại hạn 04 tháng

4,25%

8. Loại hạn 05 tháng

4,25%

9.    Loại hạn 06 tháng

6,60%

10.  Loại hạn 07 tháng

6,60%

11.  Loại hạn 08 tháng

6,60%

12.  Loại hạn 09 tháng

6,60%

13,  Loại hạn 10 tháng

6,60%

14.  Loại hạn 11 tháng

6,60%

15.  Loại hạn 12 tháng

7,00%

16.  Loại hạn 13 tháng

7,50%

17.  Loại hạn 18 tháng

7,50%

18.  Loại hạn 24 tháng

7,50% 

19. Loại hạn 36 tháng

7,50%


Quỳnh Hương