Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 6/2020

16:50 | 11/06/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn cao nhất tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam trong tháng 6/2020 là 1,48%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến tại kì hạn 36 tháng.

Trong tháng 6/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn của khách hàng cá nhân tại quầy Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có sự điều chỉnh giảm so với hồi cuối tháng 5/2020 và dao động trong khoảng từ 0,15%/năm đến 1,82%/năm, áp dụng cho các kì hạn từ 1 tuần đến 36 tháng.

Cụ thể, tiền gửi tại kì hạn 1 tuần và 2 tuần được hưởng mức lãi suất là 0,15%/năm, giảm 0,15 điểm % mỗi kì hạn ; kì hạn 1 tháng là 0,48%/năm, giảm 0,25 điểm %; kì hạn 2 tháng là 0,56%/năm, tức giảm 0,5 điểm %; với kì hạn 3 tháng giảm 0,55 điểm % xuống còn 0,9%/năm.

Nhóm các kì hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, 13 tháng có mức giảm tương ứng lần lượt là 0,56 và 0,57 điểm % xuống còn áp dụng đồng loạt ở mức là 0,9%/năm cho mỗi kì hạn.

Kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là

0,99%/năm; 1,08%/năm và 1,23%/năm, tương ứng với các mức giảm lần là 0,54; 0,51 và 0,48 điểm % cho mỗi kì hạn gửi.

Còn lại kì hạn gửi 36 tháng được Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam niêm yết mức lãi suất cao nhất đối với hình thức tiết kiệm tại quầy là 1,38%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tại ngày 11/06/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 6/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered Việt Nam

Ngoài hình thức tiết kiệm tại quầy, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hiện còn triển khai hình thức tiền gửi trực tuyến với lãi suất huy động cũng được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn và dao động trong khoảng từ 0,58 - 2%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, kì hạn 1 tháng được áp dụng mức lãi suất 0,58%/năm, giảm 0,825 điểm %; lãi suất niêm yết kì hạn 2 tháng là 0,66%/năm, giảm mạnh tới 0,59 điểm %; 3 tháng là 1%/năm, giảm 0,55 điểm %; các kì hạn 6 tháng và 9 tháng cùng được giảm 0,56 điểm % xuống còn áp dụng mức là 1%/năm.

Trái ngược với các kì hạn khác, tại kì hạn 12 tháng, lãi suất được điều chỉnh tăng khá mạnh lên đến 0,43 điểm % và áp dụng ở mức là 2%/năm. Đây được cho là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Đối với các kì hạn gửi như 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt 1%/năm; 1,09%/năm; 1,18%/năm; 1,33%/năm và 1,48%/năm. Tương ứng với các mức giảm tại mỗi kì hạn lần lượt là 0,57 điểm %; 0,54 điểm %; 0,51 điểm %; 0,48 điểm % và 0,44 điểm %.

Bên cạnh VND, hiện Standard Chartered Việt Nam cũng huy động tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ như USD, euro, bảng Anh, đô la Singapore và đô la Úc.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered đối với tiền gửi trực tuyến tại ngày 11/6/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 6/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered Việt Nam

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn, Standard Chartered Việt Nam sẽ áp dụng lãi suất thấp nhất của tài khoản vãng lai cho toàn bộ số tiền rút trước hạn, dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.

Ngoài sản phẩm tiền gửi thông thường, ngân hàng cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như Tiền gửi lĩnh lãi trước, Tiền gửi Tiện Lợi.

Quỳnh Hương