Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 7/2020

16:07 | 13/07/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cao nhất dưới dạng tiết kiệm có kì hạn trong tháng 7/2020 là 1,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến tại kì hạn 12 tháng.

Trong tháng 7/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn của khách hàng cá nhân tại quầy Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn so với đầu tháng 6 và dao động trong khoảng từ 0,15%/năm đến 1,14%/năm, áp dụng cho các kì hạn từ 1 tuần đến 36 tháng. Riêng kì hạn 1 tuần và 2 tuần được giữ nguyên lãi suất áp dụng là 0,15%/năm.

Đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng, mức lãi suất niêm yết lần lượt là 0,25%/năm và 0,33%/năm, cùng giảm 0,23 điểm % mỗi kì hạn.

Tại các kì hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 13 tháng được Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đồng loạt điều chỉnh giảm 0,36 điểm % xuống ấn định cùng mức là 0,54%/năm.

Kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 0,7%/năm; 0,87%/năm và 1%/năm, tương ứng với các mức giảm lần lượt là 0,29; 0,21 và 0,23 điểm % cho mỗi kì hạn gửi.

Còn lại kì hạn gửi 36 tháng được Standard Chartered qui định mức lãi suất cao nhất đối với hình thức tiết kiệm tại quầy là 1,14%/năm, giảm 0,24 điểm % so với đầu tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tại ngày 13/07/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 7/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

Ngoài hình thức tiết kiệm tại quầy, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hiện còn triển khai hình thức tiền gửi trực tuyến với lãi suất huy động cũng được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn và dao động trong khoảng từ 0,3 - 1,5%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, kì hạn 1 tháng được áp dụng mức lãi suất 0,3%/năm, giảm 0,28 điểm %; lãi suất niêm yết kì hạn 2 tháng là 0,4%/năm, giảm 0,26 điểm %. Các kì hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 13 tháng cùng được giảm 0,39 điểm % xuống còn áp dụng mức là 0,61%/năm.

Riêng tại kì hạn 12 tháng, lãi suất được điều chỉnh giảm khá mạnh lên đến 0,5 điểm % và áp dụng ở mức là 1,5%/năm. Đây được cho là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Đối với các kì hạn gửi như 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt 0,73%/năm; 0,84%/năm; 1%/năm và 1,16%/năm. Tương ứng với các mức giảm tại mỗi kì hạn lần lượt là 0,27 điểm %; 0,34 điểm %; 0,33 điểm % và 0,32 điểm %.

Bên cạnh VND, hiện Standard Chartered Việt Nam cũng huy động tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ như USD, euro, bảng Anh, đô la Singapore và đô la Úc.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered đối với tiền gửi trực tuyến tại ngày 13/7/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 7/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn, Standard Chartered Việt Nam sẽ áp dụng lãi suất thấp nhất của tài khoản vãng lai cho toàn bộ số tiền rút trước hạn, dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.

Ngoài sản phẩm tiền gửi thông thường, ngân hàng cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như Tiền gửi lĩnh lãi trước, Tiền gửi Tiện Lợi.

Quỳnh Hương