Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank mới nhất tháng 7/2020

15:09 | 13/07/2020

Chia sẻ

Khảo sát lãi suất ngân hàng Indovina Bank trong tháng này, ngân hàng có điều chỉnh lãi suất tại các kì hạn từ 6 tháng trở đi. Lãi suất cao nhất là 7,6%/năm khi gửi tại kì hạn 24 tháng trở lên.

Gần đây, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã công bố biểu lãi suất mới nhất cho tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Lãi suất ngân hàng được điều chỉnh giảm từ kì hạn 6 tháng trở lên, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 4,25 - 7,6%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Indovina Bank áp dụng mở tài khoản tiết kiệm với số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng. 

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại kì hạn 1 đến 3 tháng là 4,25%, không đổi so với tháng trước.

Từ kì hạn 6 tháng trở đi, Indovina Bank điều chỉnh giảm 0,2 - 0,3 điểm % lãi suất. Cụ thể, tiền gửi tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng giảm 0,2 điểm %, mức lãi suất mới ghi nhận được trong tháng này lần lượt là 6,6%/năm và 6,7%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng cũng giảm 0,2 điểm % xuống mức 7,4%/năm. Kì hạn 13 tháng cũng áp dụng cùng mức lãi suất 7,4%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Tại kì hạn 18 tháng trở lên, lãi suất giảm đồng loạt 0,3 điểm %. Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 18 tháng là 7,5%/năm. 

Từ kì hạn 24 tháng và trên 24 tháng sẽ cùng hưởng lãi suất 7,6%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Indovina Bank trong thời điểm này. 

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank mới nhất trong tháng 7/2020

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Số tiền tối thiểu

5,000,000

5,000,000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0.2

0.2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,20

 

0,20

 

2 Tuần

0,20

 

0,20

 

3 Tuần

0,20

 

0,20

 

1 Tháng

4,25

 

4,25

 

2 Tháng

4,25

4,24

4,25

4,24

3 Tháng

4,25

4,24

4,25

4,24

6 Tháng

6,50

6,41

6,60

6,51

9 Tháng

6,60

6,46

6,70

6,55

12 Tháng

7,30

7,07

7,40

7,16

13 Tháng

7,30

7,05

7,40

7,14

18 Tháng

7,40

7,04

7,50

7,13

>= 24 Tháng

7,50

7,01

7,60

7,1

 Nguồn: Indovina Bank

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 4,25% - 7,5%/năm, giảm 0,2 - 0,3 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng tại các kì hạn ngắn 1-3 tháng áp dụng lãi suất 4,25%/năm, tương tự với khách hàng cá nhân.

Từ kì hạn 6 tháng trở đi, lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp thấp hơn 0,1 điểm % ở mỗi kì hạn so với lãi suất của khách hàng cá nhân.

Trong đó, lãi suất huy động tại kì hạn 6 tháng là 6,5%/năm; 9 tháng là 6,6%/năm. Lãi suất tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng cùng là 7,3%/năm; 18 tháng là 7,4%/năm.

Mức lãi suất cao nhất Indovina Bank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 7,5%/năm khi gửi tiền kì hạn từ 24 tháng trở lên, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Tiền gửi thanh toán tại Indovina Bank được áp dụng lãi suất 0,2%/năm với cả 2 đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.


Ngọc Mai