Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank tháng 6/2020: Duy trì lãi suất cao nhất 7,9%/năm

16:23 | 11/06/2020

Chia sẻ

Nguồn: Indovina Bank

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank trong tháng 6 có sự điều chỉnh giảm ở một số kì hạn. Lãi suất tiết kiệm cao nhất là 7,9%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại kì hạn từ 24 tháng trở lên, nhận lãi cuối kì.

Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất, trong đó biên lãi suất giao động từ 0,2% đến 7,9%/năm, giảm 0,3 - 0,5 điểm % tại một số kì hạn ngắn.

Đối với các khách hàng cá nhân, khi gửi tiền tại các kì hạn ngắn 1 - 3 tuần sẽ được áp dụng mức lãi suất là 0,2%/năm, giảm 0,3 điểm %. Cùng với đó, các kì hạn gửi từ 1 tháng đến 3 tháng cũng được Indovina Bank điều chỉnh giảm 0,5 điểm % so với tháng trước, mức lãi suất mới ghi nhận được là 4,25%/năm.

Kì hạn từ 6 tháng trở đi được giữ nguyên mức lãi suất giống như tháng trước.

Trong đó, khi gửi tiền ở kì hạn 6 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất là 6,8%/năm, kì hạn 9 tháng hưởng lãi suất 6,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12, 13 và 18 tháng được áp dụng lần lượt là 7,6%/năm, 7,7%/năm và 7,8%/năm.

Với khoản tiền gửi kì hạn từ 24 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng huy động ở mức 7,9%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Indovina Bank cho khách hàng cá nhân trong tháng này.

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank áp dụng cho khách hàng cá nhân

CÁ NHÂN
Số tiền tối thiểu5.000.000 đồng
Tiền gửi thanh toán (%/năm)0,2
Tiền gửi kì hạn (%/năm)
KÌ HẠNLÃI CUỐI KÌLÃI HÀNG QUÍ LÃI HÀNG THÁNGLÃI TRẢ TRƯỚC
1 Tuần0,2
2 Tuần0,2
3 Tuần0,2
1 Tháng4,25
2 Tháng4,254,24
3 Tháng4,254,24
6 Tháng6,86,71
9 Tháng6,96,75
12 Tháng7,67,35
13 Tháng7,77,42
18 Tháng7,87,4
>= 24 Tháng7,97,36

Nguồn: Indovina Bank

Đối với khách hàng là doanh nghiệp, mức lãi suất tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng và từ 1 tháng đến 3 tháng tương tự với biểu lãi suất khách hàng cá nhân.

Tại kì hạn gửi từ 6 tháng trở lên, mức lãi suất huy động của khách hàng doanh nghiệp thấp hơn 0,1 điểm % mỗi kì hạn so với khách hàng cá nhân.

Trong đó, lãi suất huy động tại kì hạn 6 tháng là 6,7%/năm; 9 tháng là 6,8%/năm. Lãi suất tại các kì hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng được áp dụng lần lượt là 7,5%/năm, 7,6%/năm, 7,7%/năm.

Mức lãi suất cao nhất Indovina Bank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 7,8%/năm dành cho tiền gửi kì hạn từ 24 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.

Tiền gửi thanh toán tại Indovina Bank được áp dụng lãi suất 0,2%/năm với cả 2 đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, số tiền gửi ít nhất là 5 triệu đồng. 

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank áp dụncho khách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP
Số tiền tối thiểu5.000.000 đồng
Tiền gửi thanh toán (%/năm)0,2
Tiền gửi kì hạn (%/năm)
KÌ HẠNLÃI CUỐI KÌLÃI HÀNG QUÍLÃI HÀNG THÁNGLÃI TRẢ TRƯỚC
1 Tuần0,2
2 Tuần0,2
3 Tuần0,2
1 Tháng4,25
2 Tháng4,254,24
3 Tháng4,254,24
6 Tháng6,76,61
9 Tháng6,86,65
12 Tháng7,57,25
13 Tháng7,67,33
18 Tháng7,77,31
>= 24 Tháng7,87,27

Nguồn: Indovina Bank


Ngọc Mai