Tài chính

Lãi suất ngân hàng PG Bank 6/2020: Giảm tại một số kì hạn, lãi suất cao nhất là 7,5%/năm

16:46 | 08/06/2020

Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Nguồn: PG Bank)

Lãi suất ngân hàng PG Bank khảo sát vào đầu tháng 6/2020 có điều chỉnh giảm ở một số kì hạn ngắn. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 7,5%/năm khi gửi tiền tại kì hạn 18 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Trong tháng 6/2020, lãi suất tiết kiệm niêm yết tại quầy của TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) có sự điều chỉnh giảm ở một số kì hạn. Biểu lãi suất ngân hàng dao động từ 4,25% - 7,5%/năm tại các kì hạn 1 - 37 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Trong đó, lãi suất huy động tại các kì hạn ngắn 1 - 3 tháng được áp dụng lãi suất 4,25%/năm, giảm 0,3 điểm % so với đầu tháng 5.

Khi gửi tiền tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên, ngân hàng PG Bank áp dụng mức lãi suất tiền gửi bằng với biểu lãi suất tháng trước.

Cụ thể, kì hạn gửi 6 tháng và 9 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 6,4%/năm. Kì hạn 12 tháng và 13 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 7,2%/năm và 7%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng PG Bank cao nhất trong tháng này là 7,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi ở kì hạn 18 tháng.

Ở hai kì hạn dài hơn là 24 và 37 tháng, PG bank áp dụng chung mức lãi suất 7,3%/năm.

Ngân hàng PG Bank còn triển khai các gói tiền gửi với lãi suất siêu ngắn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, áp dụng lãi suất 0%/năm; 4 ngày và 5 ngày lãi suất 0,2%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 ngày giữ nguyên ở mức 0,5%/năm.

Các kì hạn 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày cũng hưởng chung mức lãi suất 0,2%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Cụ thể, các khoản tiền gửi siêu ngắn như 1, 2 và 3 ngày được áp dụng cùng mức lãi suất 0%/năm. 

Bên cạnh hình thức tiết kiệm trả lãi cuối kì, PG Bank cũng huy động tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng tháng với phạm vi lãi suất trong khoảng 4,24% - 6,62%/năm, áp dụng từ kì hạn 2 tháng trở lên. 

Biểu lãi suất ngân hàng PG Bank niêm yết mới nhất

Kì hạn

TIỀN GỬI VND

Trả lãi cuối kì (%/năm)

TIỀN GỬI VND

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

1 Ngày

0,0

 

2 Ngày

0,0

 

3 Ngày

0,0

 

4 Ngày

0,2

 

5 Ngày

0,2

 

6 Ngày

0,5

 

7 Ngày

0,2

 

14 Ngày

0,2

 

21 Ngày

0,2

 

1 Tháng

4,25

 

2 Tháng

4,25

4,24

3 Tháng

4,25

4,24

6 Tháng

6,4

6,32

9 Tháng

6,4

6,27

12 Tháng

7,2

6,97

13 Tháng

7

6,77

18 Tháng

7,5

7,13

24 Tháng

7,3

6,83

37 Tháng

7,3

6,62

Nguồn: Ngân hàng PG Bank

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm Online, PG Bank cộng thêm 0,2 điểm % lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Lãi suất cao nhất lên đến 7,7%/năm khi gửi tiền tại kì hạn 18 tháng, nhận lãi cuối kì.

Lãi suất tiết kiệm Online ngân hàng PG Bank mới nhất

Kì hạn

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường

(%/năm)

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Online (áp dụng đối với KH thông thường và KH được gắn mã PETRO_CN) (%/năm)

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi cuối kì

04 ngày

-

0,20

0,20

05 ngày

-

0,20

0,20

01 tuần

-

0,20

0,20

02 tuần

-

0,20

0,20

03 tuần

-

0,20

0,20

01 tháng

-

4,25

4,25

02 tháng

4,24

4,25

4,25

03 tháng

4,24

4,25

4,25

06 tháng

6,32

6,40

6,60

09 tháng

6,27

6,40

6,60

12 tháng

6,97

7,20

7,40

13 tháng

6,77

7,00

7,20

18 tháng

7,13

7,50

7,70

24 tháng

6,83

7,30

7,50

36 tháng

6,62

7,30

7,50

Nguồn: Ngân hàng PG Bank

Ngọc Mai