Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông tháng 6/2020: Cao nhất 8,2%/năm

16:44 | 08/06/2020

Chia sẻ

Trong tháng 6, ngân hàng OCB huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều kì hạn khác nhau, với mức lãi suất niêm yết tại quầy cao nhất lên đến 8,2% năm khi gửi khoản tiền từ 500 tỉ đồng kì hạn 13 tháng.

Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới áp dụng trong tháng 6 cho khách hàng cá nhân. Khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường tại quầy dao động trong khoảng từ 4,1% - 8,2%/năm, kì hạn từ 1 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.

Qua khảo sát, nhận thấy Ngân hàng Phương Đông đã có điều chỉnh giảm lãi suất tại tất cả các kì hạn gửi so với đầu tháng 5.

Trong đó, khi gửi tiền tiết kiệm kì hạn 1 tháng được áp dụng mức lãi suất 4,1%/năm, kì hạn 2 tháng hưởng lãi suất 4,2%/năm. Nhóm các kì hạn từ 3 đến 5 tháng được OCB áp dụng chung mức lãi suất là 4,25%/năm. Các kì hạn ngắn 1-5 tháng đã được Ngân hàng Phương Đông điều chỉnh giảm 0,5 điểm % lãi suất so với tháng trước.

Tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên được áp dụng mức lại suất cao hơn rõ rệt. TTuy nhiên được điều chỉnh giảm đồng loạt 0,2 điểm % mỗi kì hạn so với đầu tháng 5. 

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 6, 7 và 8 tháng cùng được niêm yết ở mức 6,8%/năm. Lãi suất tiền gửi được huy động cho các kì hạn 9, 10, 11 tháng là 7,9%/năm.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm thường tại kì hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất 7%/năm. 

Nếu gửi tiết kiệm ở các kì hạn dài hơn: 15, 18 và 21 tháng, lãi suất tiết kiệm được áp dụng lần lượt là 7,05%/năm, 7,1%/năm và 7,20%/năm. Khách hàng gửi tiền kì hạn từ 24 tháng trở lên được hưởng lãi suất ngân hàng là 7,3%/năm.

Ưu đãi lãi suất ngân hàng Phương Đông dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kì hạn 1- 12 tháng, số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất. Với khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên, áp dụng lãi suất 8,1%/năm khi gửi tiền kì hạn 12 tháng và 8,2%/năm khi gửi tại kì hạn 13 tháng.

Ngân hàng OCB áp dụng lãi suất huy động 0,1%/năm cho tiền gửi không kì hạn. Bên cạnh đó, với khoản tiền gửi các kì hạn ngắn 1 -3 tuần được áp dụng lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi Ngân hàng Phương Đông cho khách hàng cá nhân tháng 6/2020

Lãi suất ngân hàng Phương đông tháng 6/2020: Cao nhất 8,2%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: ngân hàng OCB

Với hình thức gửi tiết kiệm Online, Ngân hàng Phương Đông áp dụng lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với biểu lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy ở một số kì hạn.

Ưu đãi với sản phẩm tiết kiệm online kì hạn 1-12 tháng: số tiền gửi từ tỉ đến dưới 1 tỉ được cộng 0,1 điểm % so với biểu lãi suất; số tiền gửi từ 5 tỉ trở lên được cộng 0,2 điểm % so với biểu lãi suất. 

Ngọc Mai