Tài chính

Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 7/2020

18:48 | 07/07/2020

Chia sẻ

Mới đây, Ngân hàng Phương Đông đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tiếp tục được duy trì ở mức 8,2% khi gửi số tiền từ 500 tỉ đồng trở lên ở kì hạn 13 tháng.

Trong tháng 7, lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) có sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các kì hạn. Biểu lãi suất tiết kiệm nằm trong phạm vi 4% - 8,2% áp dụng tại kì hạn từ 1 tháng đến trên 24 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn từ 1 đến 5 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm %. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng hưởng lãi suất 4%/năm, kì hạn 2 tháng hưởng lãi suất 4,1%/năm, nhóm các kì hạn 3-5 tháng được áp dụng chung mức lãi suất 4,15%/năm.

Lãi suất ngân hàng Phương Đông tại kì hạn từ 6 tháng trở lên được điều chỉnh giảm đồng loạt 0,3 điểm % mỗi kì hạn.

Cụ thể, khi gửi tiền tại kì hạn từ 6 đến 8 tháng được hưởng lãi suất là 6,5%/năm, kì hạn 9 đến 11 tháng hưởng lãi suất 6,6%/năm.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 6,7%/năm. Lãi suất tiền gửi ở kì hạn 15 tháng là 6,75%/năm, lãi suất kì hạn 18 tháng và 21 tháng áp dụng lần lượt là 6,8%/năm và 6,9%/năm. Khi gửi tiền ở kì hạn dài từ 24 tháng trở lên, lãi suất huy động ở mức 7%/năm. 

Đối với các khoản tiết kiệm có số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên khi gửi tại kì hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất 8,1%/năm, kì hạn 13 tháng áp dụng lãi suất 8,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại OCB trong thời điểm hiện tại.

Ưu đãi lãi suất ngân hàng Phương Đông dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kì hạn 1- 12 tháng, số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất. 

Ngân hàng OCB áp dụng lãi suất huy động 0,1%/năm cho tiền gửi không kì hạn. Bên cạnh đó, với khoản tiền gửi các kì hạn ngắn 1 - 3 tuần được áp dụng lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi Ngân hàng Phương Đông cho khách hàng cá nhân tháng 7/2020

Lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 7/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Phương Đông

 

Ngọc Mai