Tài chính

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2020: Cao nhất là 6,9%/năm

17:15 | 06/07/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng HDBank trong tháng này nằm trong phạm vi từ 3,95% - 6,9%/năm. Mức suất có kì hạn cao nhất là 6,9%/năm, áp dụng khi gửi tiền tại kì hạn 13 và 18 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Tháng 7, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đã công bố biểu lãi suất huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân mới. So sánh với ghi nhận vào đầu tháng trước, lãi suất tiết kiệm trong tháng này được điều chỉnh giảm 0,3 - 0,5 điểm %. Biểu lãi suất tiết kiệm có kì hạn thông thường trả lãi cuối kì nằm trong khoảng 3,95% - 6,9%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 đến 36 tháng.

Theo đó, khi gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn 1 đến 5 tháng, HDBank áp dụng lãi suất 3,95%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Tại các kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất huy động giảm đồng loạt 0,5 điểm % so với đầu tháng 6. 

Cụ thể, kì hạn 6 đến 11 tháng được hưởng chung mức lãi suất tiết kiệm là 6,3%/năm. Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 12 và 15 tháng là 6,8%/năm. Kì hạn 13 và 18 tháng được áp dụng mức lãi suất ngân hàng HDBank cao nhất là 6,9%/năm. Tại hai kì hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng được hưởng chung lãi suất huy động ở mức 6,5%/năm.

Bên cạnh đó, HDBank cũng có hình thức gửi tiết kiệm kì hạn 1 ngày với lãi suất 0,1%. Lãi suất tiền gửi các kì hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần được áp dụng lần lượt là 0,1%/năm, 0,15%/năm và 0,2%/năm.

Cùng với hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, HDBank cũng triểu khai linh hoạt các phương thức nhận lãi khác như: trả lãi trước (lãi suất 3,9 % - 6,4%/năm), trả lãi hàng tháng (lãi suất 3,9% - 6,6%/năm), trả lãi hàng quý (lãi suất 5,9% - 6,2%/năm), trả lãi mỗi 6 tháng (lãi suất 6% - 6,6%/năm) và trả lãi hàng năm (lãi suất 6,1% - 6,3%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng HDBank gói tiết kiệm thường tại quầy tháng 7/2020

Kì hạn

Cuối kì

Trả lãi trước

Hàng tháng

Hàng quí

Hàng 06

tháng

Hàng

năm

01 ngày

0,1

-

-

-

-

-

01 tuần

0,1

-

-

-

-

-

02 tuần

0,15

-

-

-

-

-

03 tuần

0,2

-

-

-

-

-

01 tháng

3,95

3,9

 

-

-

-

02 tháng

3,95

3,9

 

-

-

-

03 tháng

3,95

3,9

3,9

-

-

-

04 tháng

3,95

3,9

3,9

-

-

-

05 tháng

3,95

3,8

3,9

-

-

-

06 tháng

6,3

6,1

6,2

6,2

-

-

07 tháng

6,3

6

6,2

-

-

-

08 tháng

6,3

6

6,1

-

-

-

09 tháng

6,3

6

6,1

6,2

-

-

10 tháng

6,3

5,9

6,1

-

-

-

11 tháng

6,3

5,9

6,1

-

-

-

12 tháng

6,8

6,3

6,6

6,6

6,6

-

13 tháng

6,9

6,4

6,6

-

-

-

15 tháng

6,8

6,2

6,5

6,5

-

-

18 tháng

6,9

6,2

6,5

6,6

6,6

-

24 tháng

6,5

5,7

6,1

6,1

6,2

6,3

36 tháng

6,5

5,4

5,9

5,9

6

6,1

Nguồn: HDBank

HDBank hiện cũng đang triển khai nhiều hình thức huy động tiền khác như: tiết kiệm gửi góp linh hoạt, tiền gửi Bảo Ngân tương lai, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm trực tuyến,...

Khi gửi tiền tiết kiệm online, khách hàng sẽ được ưu đãi hưởng mức lãi suất cao hơn so với mức lãi suất niêm yết tại quầy từ 0,1 đến 0,8 điểm %. 

Mức lãi suất gửi tiền Online cao nhất tại HDBank áp dụng ở mức 7,3%/năm tại kì hạn 36 tháng, giảm 0,5 điểm so với tháng trước.

Biểu lãi suất tiết kiệm online HDBank tháng 7/2020

Kì hạn

Lãi suất VNĐ

01 tuần

0,10

02 tuần

0,15

03 tuần

0,20

01 tháng

3,95

02 tháng

3,95

03 tháng

3,95

04 tháng

3,95

05 tháng

3,95

06 tháng

6,80

07 tháng

6,40

08 tháng

6,40

09 tháng

6,80

10 tháng

6,40

11 tháng

6,40

12 tháng

7,00

13 tháng

7,10

15 tháng

6,90

18 tháng

7,10

24 tháng

7,20

36 tháng

7,30

Nguồn: HDBank

Ngọc Mai