Tài chính

Lãi suất ngân hàng MB tháng 7/2020: Cao nhất là 7,4%/năm

15:09 | 06/07/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng MB trong tháng 7 tiếp tục được điều chỉnh ở nhiều kì hạn. Phạm vi lãi suất sau khi điều chỉnh nằm trong khoảng 3,8% - 7,4%/năm.
Lãi suất ngân hàng MB tháng 7/2020: Cao nhất là 7,4%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Nguồn: MBBank)

Bước sang tháng 7, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã đưa ra biểu lãi suất huy động mới nhất. MBBank đã tiếp đà giảm lãi suất của tháng trước, với phạm vi giảm từ 0,1 đến 0,5 điểm % ở nhiều kì hạn.

Lãi suất tiền gửi VND niêm yết tại quầy của khách hàng cá nhân nằm trong phạm vi 3,8% - 7,4%/năm, áp dụng cho kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì. Mức lãi suất ngân hàng MB cao nhất trong tháng này là 7,4%/năm, áp dụng tại kì hạn 24 tháng, số tiền gửi từ 200 tỉ đến dưới 300 tỉ đồng.

Cụ thể, khi gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn 1 và 2 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất 3,8%/năm, giảm 0,2 điểm % so với ghi nhận vào đầu tháng 6. Kì hạn 3 tháng hưởng lãi suất 4,05%/năm, không đổi so với tháng trước. Hai kì hạn 4 và 5 tháng, lãi suất giảm 0,2 điểm % xuống còn 4,15%/năm.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 6 tháng được giữ nguyên ở mức 5,9%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 2 tỉ đồng trở lên.

Tiếp đó, Ngân hàng MB điều chỉnh giảm 0,5 điểm % lãi suất tại các kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng. Trong đó kì hạn 7 và 8 tháng hưởng lãi suất 5,4%/năm, kì hạn 9 tháng hưởng lãi suất 5,5%/năm, kì hạn 10 và 11 tháng được áp dụng mức lãi suất huy động 5,8%/năm. 

Tiền gửi tại hai kì hạn phổ biến là 12 tháng và 24 tháng được MBBank giữ nguyên mức lãi suất lần lượt là 7,2%/năm và 7,4%/năm, không đổi so với tháng trước. Hai mức lãi suất ưu đãi này áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỉ đồng đến dưới 300 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kì.

Tại các kì hạn gửi còn lại, Ngân hàng MB giảm đồng loạt 0,2 điểm % lãi suất so với tháng trước. Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 13, 15, 18 tháng lần lượt là 6%/năm, 6,2%/năm và 6,3%/năm. Lãi suất kì hạn 36 tháng áp dụng ở mức 6,8%/năm, hai kì hạn dài 48 và 60 tháng hưởng lãi suất 6,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi không kì hạn được giữ nguyên ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MB với khách hàng cá nhân trong tháng 7/2020

Kì hạn

Lãi suất

Ghi chú

1 tuần

0,20%

 

2 tuần

0,20%

 

3 tuần

0,20%

 

01 tháng

3,80%

 

02 tháng

3,80%

 

03 tháng

4,05%

 

04 tháng

4,15%

 

05 tháng

4,15%

 

06 tháng

5,90%

Đối với lãi trả sau kỳ hạn 06 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên

07 tháng

5,40%

 

08 tháng

5,40%

 

09 tháng

5,50%

 

10 tháng

5,80%

 

11 tháng

5,80%

 

12 tháng

7,20%

Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng

13 tháng

6%

 

15 tháng

6,20%

 

18 tháng

6,30%

 

24 tháng

7,40%

Đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng

36 tháng

6,80%

 

48 tháng

6,70%

 

60 tháng

6,70%

 

Không kỳ hạn

0,10%

 

Nguồn: Ngân hàng MB

Lãi suất huy động tiền gửi tại MBBank với khách hàng là tổ chức kinh tế trong tháng 7 cũng có điều chỉnh giảm từ 0,1 - 0,4 điểm % tại các kì hạn từ 1 đến 9 tháng. 

Biểu lãi suất tiền gửi nằm trong phạm vi từ 3,6% - 6,2%/năm, áp dụng cho các kì hạn 1 -60 tháng, trả lãi cuối kì. Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất là 6,2%/năm, áp dụng tại ba kì hạn 36, 48 và 60 tháng. 

Biểu lãi suất ngân hàng MB dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 7/2020

Kì hạn

Lãi trả sau (% năm) VNĐ

KKH

0,10%

01 tuần

0,20%

02 tuần

0,20%

03 tuần

0,20%

01 tháng

3,60%

02 tháng

3,60%

03 tháng

4,05%

04 tháng

4,05%

05 tháng

4,05%

06 tháng

5,20%

07 tháng

5,20%

08 tháng

5,20%

09 tháng

5,30%

10 tháng

5,50%

11 tháng

5,50%

12 tháng

5,70%

13 tháng

5,70%

18 tháng

5,80%

24 tháng

6,10%

36 tháng

6,20%

48 tháng

6,20%

60 tháng

6,20%

Nguồn: Ngân hàng MB

Ngọc Mai