Tài chính

Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 6/2020

11:27 | 07/06/2020

Chia sẻ

Đầu tháng 6, lãi suất ngân hàng CBBank được điều chỉnh giảm khá mạnh tại hầu hết các kì hạn so với đầu tháng trước. Mức cao nhất được áp dụng là 7,3%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 6/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng Xây dựng (CBBank)

Đầu tháng 6, Ngân hàng Xây dựng (CBBank) đã thực hiện điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động tại đa số các kì hạn gửi tiền so với tháng trước. Mức lãi suất áp dụng dao động trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,3%/năm dành cho các kì hạn 1 tháng đến 60 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng - 5 tháng được ngân hàng CBBank qui định cùng mức lãi suất là 4,25%/năm, tức giảm đồng loạt lên đến 0,75 điểm %.

Đối với các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất đồng loạt được ấn định ở mức 7%/năm, cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh so với biểu lãi suất tháng 5 là 0,85 điểm % cho mỗi kì hạn.

Các khoản tiền gửi kì hạn 12 tháng và 13 tháng được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 7,1%/năm và 7,3%/năm, tức giảm lần lượt 0,8 điểm % và 0,65 điểm %.

Đặc biệt tại các kì hạn dài như: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, ngân hàng CBBank tuy điều chỉnh lãi suất giảm tới 0,7 điểm % tại mỗi kì hạn và áp dụng ở mức là 7,3%/năm nhưng đây lại là mức lãi suất được cho là cao nhất trong tháng 6 này.

Lãi suất huy động cho các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc có kì hạn từ 1 tuần đến 3 tuần được niêm yết chung mức lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm thường tại ngân hàng CBBank cập nhật ngày 1/6/2020

Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 6/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: CBBank.

Ngoài ra, với sản phẩm tiết kiệm thông thường tại CBBank còn được triển khai dưới các hình thức lĩnh lãi khác nhau như: trả lãi hàng tháng, hàng quý và trả lãi trước. Trong đó, mức lãi suất được áp dụng trong khoảng từ 4,218%/năm - 7,044%/năm tuỳ thuộc vào kì hạn gửi và hình thức lĩnh lãi.

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, CBBank còn triển khai thêm sản phẩm tiết kiệm online, chỉ áp dụng đối với các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Mức lãi suất cao nhất dành cho sản phẩm này là 7,05%/năm dành cho các kì hạn từ 6 tháng - 12 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng CBBank cập nhật ngày 1/6/2020

Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 6/2020 - Ảnh 3.

Nguồn: CBBank.

 

Quỳnh Hương