Tài chính

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 6/2020: Cao nhất là 7,99%/năm

15:34 | 10/06/2020

Chia sẻ

Trong tháng 6/2020, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại ngân hàng Bảo Việt được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn so với đầu tháng 5. Tuy nhiên, mức lãi suất cao nhất hiện nay vẫn được duy trì ở mức 7,99%/năm, áp dụng cho sản phẩm EZ-Saving kì hạn 13 tháng và 15 tháng.

Đầu tháng 6/2020, lãi suất Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) có sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn so với đầu tháng trước. Mức lãi suất gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì dao động trong khoảng từ 0,2%/năm - 7,96%/năm áp dụng cho các kì hạn từ dưới 1 tháng - 36 tháng.

Theo đó, các khoản tiền gửi kì hạn siêu ngắn như 7, 14 và 21 ngày hay các khoản tiền gửi không kì hạn được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,2%/năm, tức giảm 0,3 điểm %.

Đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng, mức lãi suất được điều chỉnh giảm khá mạnh lên đến 0,75 điểm % và cùng ấn định ở mức là 4%/năm.

Tiền gửi kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng được điều chỉnh giảm đáng kể lãi suất xuống còn 4,25%/năm, tương ứng giảm tới 0,5 điểm % cho mỗi kì hạn.

Từ kì hạn 6 tháng đến 13 tháng, lãi suất huy động được điều chỉnh giảm nhẹ với các mức khác nhau từ 0,03 - 0,05 điểm % và được áp dụng trong khoảng từ 6,8%/năm - 7,95%/năm. Ngoài ra, các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng cũng được điều chỉnh giảm 0,05 điểm % và niêm yết với mức lãi suất là 7,55%/năm.

Đặc biệt đối với kì hạn 15 tháng và cũng là kì hạn duy nhất được điều chỉnh tăng dưới hình thức tiết kiệm này, mức lãi suất được ấn định ở mức là 7,96%/năm, tức tăng 0,16 điểm % so với đầu tháng 5. Đây được cho là mức lãi suất ưu đãi nhất tại ngân hàng Bảo Việt dưới hình thức tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kì trong tháng 6 này.

Ngoài hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, BaoViet Bank còn áp dụng nhiều hình thức trả lãi khác như lãi suất trả trước, lãi suất trả định kình theo tháng, lãi suất trả định kình theo quí... Tuy nhiên, các hình thức nhận lãi này đều có biểu lãi suất áp dụng thấp hơn hình thức nhận lãi cuối kì.

Bên cạnh đó, BaoViet Bank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving với mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên cao hơn từ 0,03 - 0,25 so với hình thức gửi tiền tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì.

Trong đó, lãi suất cao nhất tại sản phẩm EZ-Saving ở mức là 7,99%/năm, áp dụng cho các kì hạn 13 tháng và 15 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất huy động tại ngân hàng Bảo Việt hiện nay.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt cập nhật ngày 9/6/2020

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 6/2020: Cao nhất là 7,99%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Bảo Việt


Quỳnh Hương