Tài chính

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2020: Cao nhất là 7,99%/năm

17:12 | 08/07/2020

Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank)

Trong tháng 7/2020, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại ngân hàng Bảo Việt tại hầu hất các kì hạn được giữ nguyên như hồi đầu tháng trước. Theo đó, mức lãi suất cao nhất hiện nay vẫn được duy trì ở mức 7,99%/năm, áp dụng cho sản phẩm EZ-Saving kì hạn 13 tháng và 15 tháng.

Đầu tháng 7/2020, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) hầu hết được giữ nguyên so với khung lãi suất đầu tháng trước. Mức lãi suất tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kì dao động trong phạm vi từ 0,2%/năm - 7,96%/năm áp dụng cho các kì hạn từ dưới 1 tháng - 36 tháng.

Theo đó, các khoản tiền gửi kì hạn siêu ngắn như 7, 14 và 21 ngày hay các khoản tiền gửi không kì hạn được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

Đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng, mức lãi suất huy động tại BaoViet Bank được duy trì và cùng ấn định ở mức là 4%/năm.

Tiếp đó là các khoản tiền gửi tại các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng đồng loạt được giữ nguyên mức là 4,25%/năm.

Tương tự, kì hạn 6 tháng có lãi suất là 6,82%/năm; kì hạn 7 tháng và 8 cùng được niêm yết là 6,8%/năm; kì hạn 9 tháng là 6,85%/năm; các kì hạn 10 tháng và 11 tháng cũng được qui định mức là 6,9%/năm.

Ngoài ra, khi khách hàng gửi tiền tại các kì hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng sẽ được hưởng lãi suất lần lượt là 7,92%/năm, 7,95%/năm và 7,96%/năm.

Tại các kì hạn dài như 18 tháng, 24 tháng và 26 tháng được Ngân hàng Bảo Việt đồng loạt ấn định mức lãi suất là 7,55%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, BaoViet Bank còn áp dụng nhiều hình thức trả lãi khác như lãi suất trả trước, lãi suất trả định kình theo tháng, lãi suất trả định kình theo quí... Tuy nhiên, các hình thức nhận lãi này đều có biểu lãi suất áp dụng thấp hơn hình thức nhận lãi cuối kì.

 Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt cập nhật ngày 8/7/2020 

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 7/2020: Cao nhất là 7,99%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Bảo Việt.

Bên cạnh đó, BaoViet Bank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving với mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên cao hơn từ 0,03 - 0,25 so với hình thức gửi tiền tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì.

Trong đó, lãi suất cao nhất tại sản phẩm EZ-Saving ở mức là 7,99%/năm, áp dụng cho các kì hạn 13 tháng và 15 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất huy động tại ngân hàng Bảo Việt hiện nay. 

Quỳnh Hương