Tài chính

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất là 6,6%/năm

11:08 | 01/06/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Vietcombank trong tháng 6/2020 có điều chỉnh giảm ở một số kì hạn so với đầu tháng trước. Mức lãi suất huy động cao nhất trong tháng này là 6,6%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền kì hạn 24 tháng.
Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất là 6,6%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam (Ảnh: Vietcombank)

Theo biểu lãi suất mới nhất đầu tháng 6 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam (Vietcombank), lãi suất tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 4%/năm đến 6,6%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng tại kì hạn gửi 24 tháng.

Lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng giảm 0,1 điểm % xuống 4%/năm. Ở kì hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi được điều chỉnh từ 4,5%/năm xuống còn 4,25%/năm, giảm 0,25 điểm % so với đầu tháng 5.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng và 9 tháng là 4,9%/năm.

Ở các kì hạn dài hơn, lãi suất ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với tháng trước. Trong đó, tiền gửi kì hạn tại 12 tháng áp dụng lãi suất 6,5%/năm. Kì hạn 24 tháng được hưởng mức lãi suất là 6,6%/năm.

Tiền gửi kì hạn 36 tháng, được áp dụng mức lãi suất 6,3%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kì hạn ngắn dưới 1 tháng từ 7 - 14 ngày có lãi suất là 0,2%, giảm 0,3 điểm % so với biểu lãi suất tháng trước. Mức lãi suất tiền gửi không kì hạn được áp dụng cho khách hàng cá nhân là 0,1%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Kì hạn

VND

EUR

USD

Tiết kiệm

Không kì hạn

0,10%

0%

0%

7 ngày

0,20%

0%

0%

14 ngày

0,20%

0%

0%

1 tháng

4,0%

0%

0%

2 tháng

4,0%

0%

0%

3 tháng

4,25%

0%

0%

6 tháng

4,90%

0%

0%

9 tháng

4,90%

0%

0%

12 tháng

6,50%

0%

0%

24 tháng

6,60%

0%

0%

36 tháng

6,30%

0%

0%

Nguồn: Vietcombank

Với khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng Vietcombank được điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn gửi. 

Tiền gửi thanh toán áp dụng mức lãi suất không kì hạn là 0,2%/năm. Trong khi biểu lãi suất tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng trở lên được áp dụng mức lãi suất dao động 4% - 6%/năm.

Cụ thể, kì hạn 1 tháng và 2 tháng được huy động với lãi suất 4%/năm, giảm 0,1 điểm % so với tháng trước. 

Lãi suất tiền gửi kì hạn 3 tháng là 4,25%/năm, giảm 0,25 điểm % so với đầu tháng 5.

Tiền gửi kì hạn 6 tháng là 4,15%/năm, giảm 0,75 điểm %. Lãi suất kì hạn 9 tháng là 4,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi cao nhất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp là 6%/năm tại kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Kì hạn

VND

EUR

USD

Tiền gửi thanh toán

Không kì hạn

0,20%

0%

0%

Tiền gửi có kì hạn

1 tháng

4%

0%

0%

2 tháng

4%

0%

0%

3 tháng

4,25%

0%

0%

6 tháng

4,15%

0%

0%

9 tháng

4,90%

0%

0%

12 tháng

6%

0%

0%

24 tháng

6%

0%

0%

36 tháng

6%

0%

0%

Nguồn: Vietcombank

Ngọc Mai