Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 6/2020: Điều chỉnh giảm nhẹ tại nhiều kì hạn

11:01 | 01/06/2020

Chia sẻ

Đầu tháng 6/2020, lãi suất tiền gửi bằng VND đối với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng trở lên tại ngân hàng Agribank dao động trong khoảng từ 4%/năm đến 6,5%/năm.
Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 6/2020: Có sự điều chỉnh giảm nhẹ tại tất cả các kì hạn - Ảnh 1.

Nguồn: Agribank

Trong tháng 6/2020, biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) so với đầu tháng trước có sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các kì hạn. Trong đó lãi suất huy động cao nhất hiện nay là 6,5%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4%/năm đến 6,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4%/năm, giảm 0,3 điểm % so với hồi đầu tháng 5/2020 . Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có sự thay đổi giảm mạnh xuống còn 4,25%/năm thay vì 4,7%/năm như đầu tháng trước.

Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 4,9%/năm, giảm 0,2 điểm % so với thời điểm đầu tháng 5. Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng cũng giảm nhẹ 0,1 điểm % xuống còn 5,1%/năm. 

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được điều chỉnh giảm 0,3 điểm % và áp dụng đồng loạt ở mức là 6,5%/năm.

Đối với loại tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất ngân hàng Agribank đang áp dụng là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và euro tại Agribank là 0%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân: 

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kì hạn

0,2%

0%

0%

1 Tháng

4,0%

0%

0%

2 Tháng

4,0%

0%

0%

3 Tháng

4,25%

0%

0%

4 Tháng

4,25%

0%

0%

5 Tháng

4,25%

0%

0%

6 Tháng

4,9%

0%

0%

7 Tháng

4,9%

0%

0%

8 Tháng

4,9%

0%

0%

9 Tháng

5,10%

0%

0%

10 Tháng

5,10%

0%

0%

11 Tháng

5,10%

0%

0%

12 Tháng

6,50%

0%

0%

13 Tháng

6,50%

0%

0%

15 Tháng

6,50%

0%

0%

18 Tháng

6,50%

0%

0%

24 Tháng

6,50%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

0%

0%

Tương tự như khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank cũng có sự điều chỉnh giảm ở tất cả các kì hạn.

Cụ thể, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp được áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 11 tháng là khá giống với của khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, từ kì hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kì hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 6,0%/năm, tức giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp 

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kì hạn

0.2%

0%

0%

1 Tháng

4,0%

0%

0%

2 Tháng

4,0%

0%

0%

3 Tháng

4,25%

0%

0%

4 Tháng

4,25%

0%

0%

5 Tháng

4,25%

0%

0%

6 Tháng

4,90%

0%

0%

7 Tháng

4,90%

0%

0%

8 Tháng

4,90%

0%

0%

9 Tháng

5,10%

0%

0%

10 Tháng

5,10%

0%

0%

11 Tháng

5,10%

0%

0%

12 Tháng

6,0%

0%

0%

13 Tháng

6,0%

0%

0%

15 Tháng

6,0%

0%

0%

18 Tháng

6,0%

0%

0%

24 Tháng

6,0%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

0%

0%

Quỳnh Hương