Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 7/2020

11:14 | 01/07/2020

Chia sẻ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Nguồn: Agribank

Đầu tháng 7/2020, lãi suất tiền gửi bằng VND đối với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng trở lên tại ngân hàng Agribank dao động trong khoảng từ 3,7%/năm đến 6%/năm.

Trong tháng 7/2020, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) so với đầu tháng trước có sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các kì hạn. Trong đó lãi suất huy động cao nhất hiện nay là 6%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 3,7%/năm đến 6%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 3,7%/năm, giảm 0,3 điểm % so với hồi đầu tháng 6/2020 . Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có sự thay đổi giảm xuống còn áp dụng cùng mức 4%/năm thay vì 4,25%/năm như đầu tháng trước.

Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng được điều chỉnh giảm khá mạnh tới 0,5 điểm % xuống còn 4,4%/năm. Ngân hàng Agribank cũng áp dụng mức giảm tương tự đối với các kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng xuống còn 4,6%/năm.

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng Agribank huy động là 6%/năm, tức cũng giảm tới 0,5 điểm % so với hồi đầu tháng 6.

Ngoài ra, trong khi tiền gửi không kì hạn giảm 0,1 điểm % còn tiền gửi thanh toán được giữ nguyên thì ngân hàng Agribank đang ấn định lãi suất lần lượt cho hai loại hình tiết kiệm này là 0,1%/năm và 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và euro tại Agribank là 0%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,10%

0%

0%

1 Tháng

3,70%

0%

0%

2 Tháng

3,70%

0%

0%

3 Tháng

4,00%

0%

0%

4 Tháng

4,00%

0%

0%

5 Tháng

4,00%

0%

0%

6 Tháng

4,40%

0%

0%

7 Tháng

4,40%

0%

0%

8 Tháng

4,40%

0%

0%

9 Tháng

4,60%

0%

0%

10 Tháng

4,60%

0%

0%

11 Tháng

4,60%

0%

0%

12 Tháng

6,00%

0%

0%

13 Tháng

6,00%

0%

0%

15 Tháng

6,00%

0%

0%

18 Tháng

6,00%

0%

0%

24 Tháng

6,00%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

0%

0%

Nguồn: Agribank

Tương tự như khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank cũng có sự điều chỉnh giảm ở tất cả các kì hạn.

Cụ thể, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp được áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 11 tháng là khá giống với của khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, từ kì hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kì hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng giảm mạnh xuống còn 5,5%/năm, tức giảm tới 0,5 điểm % so với tháng trước.

Hai loại tiền gửi là không kì hạn và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp 

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,20%

0%

0%

1 Tháng

3,70%

0%

0%

2 Tháng

3,70%

0%

0%

3 Tháng

4,00%

0%

0%

4 Tháng

4,00%

0%

0%

5 Tháng

4,00%

0%

0%

6 Tháng

4,40%

0%

0%

7 Tháng

4,40%

0%

0%

8 Tháng

4,40%

0%

0%

9 Tháng

4,60%

0%

0%

10 Tháng

4,60%

0%

0%

11 Tháng

4,60%

0%

0%

12 Tháng

5,50%

0%

0%

13 Tháng

5,50%

0%

0%

15 Tháng

5,50%

0%

0%

18 Tháng

5,50%

0%

0%

24 Tháng

5,50%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

0%

0%

Nguồn: Agribank

 

Quỳnh Hương