Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 1/2021 cao nhất là 7,3%/năm

16:43 | 09/01/2021

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Việt Á hiện vẫn giữ nguyên theo công bố từ tháng trước. Biểu lãi suất tiết kiệm truyền thống dành cho khách hàng cá nhân giao động trong khoảng từ 3,8%/năm đến 7,2%/năm.

Trong tháng 1, Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank) vẫn tiếp tục triển khai biểu lãi suất huy động đã công bố từ tháng trước.

Lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân niêm yết trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 7,2%/năm.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có lãi suất là 3,85%/năm. Kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 6,2%/năm. Hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng được ấn định lãi suất là 6,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng Việt Á tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng được áp dụng lần lượt là 6,8%/năm và 6,9%/năm.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng được ngân hàng niêm yết chung lãi suất ở mức 7,2%/năm.

Đối với các hình thức nhận lãi khác, Ngân hàng Việt Á triển khai biểu lãi suất tiền gửi như sau: lĩnh lãi 1 tháng (3,82%/năm đến 6,9%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,1%/năm đến 6,95%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,62%/năm đến 6,95%/năm), lĩnh lãi 12 tháng (6,73%/năm đến 6,95%/năm), lĩnh lãi trước (3,78%/năm đến 6,6%/năm).

Lãi suất ngân hàng Việt Á dành cho khách hàng cá nhân tháng 1/2021

Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 1/2021 cao nhất là 7,3%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Viet A Bank

Lãi suất tiết kiệm Online lĩnh lãi cuối kỳ được áp dụng cao hơn lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy 0,1 - 0,12 điểm % tùy từng kỳ hạn. Biểu lãi suất ngân hàng vẫn giữ nguyên trong phạm vì từ 3,97%/năm đến 7,3%/năm.

Có thể thấy lãi suất tiền gửi cao nhất tại Ngân hàng Việt Á trong tháng này là 7,3%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi online tại kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Việt Á

Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 1/2021 cao nhất là 7,3%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Viet A Bank

 

Ngọc Mai