Tài chính

Lãi suất Ngân hàng MB cao nhất tháng 1/2021 là bao nhiêu?

16:49 | 08/01/2021

Chia sẻ

Khảo sát ngày 8/1/2021, lãi suất Ngân hàng MB cao nhất hiện đang áp dụng là 6,4%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại các kì hạn từ 36 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất Ngân hàng MB cao nhất tháng 1/2021 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Ảnh minh hoạ

Khảo sát trong tháng 1/2021, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân nhìn chung không đổi so với đầu tháng trước. Do vậy, biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 3,3%/năm đến 6,4%/năm, áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng trả lãi vào cuối kì.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng MB niêm yết tại ba kì hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt là 3,3%/năm, 3,5%/năm và 3,6%/năm.

Còn tại kì hạn 4 tháng và 5 tháng được ngân hàng MB áp dụng chung lãi suất là 3,75%/năm.

Đối với kì hạn 6 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 4,68%/năm và chỉ áp dụng cho hình thức trả lãi trước.

Lãi suất ngân hàng MB dành cho các kì hạn từ 7 tháng đến 9 tháng được niêm yết chung ở mức là 4,9%/năm; còn tại hai kì hạn 10 tháng, 11 tháng và 13 tháng được ấn định lãi suất lần lượt là 5,1%/năm, 5,2%/năm và 5,4%/năm.

Ngân hàng MB tiếp tục huy động lãi suất khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng là 5,3%/năm và chỉ áp dụng cho hình thức trả lãi trước.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 15 tháng và 18 tháng được áp dụng ở các mức tương ứng là lần lượt là 6%/năm và 6,3%/năm.

Đáng chú ý, tại kì hạn 24 tháng, ngân hàng MB chỉ còn áp dụng lãi suất là 5,67%/năm và chỉ dành cho hình thức trả lãi trước giống như kì hạn 6 tháng và 12 tháng.

Tại các kì hạn dài như 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, lãi suất tiền gửi được qui định chung ở mức là 6,4%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 1/2021 này.

Đối với các khoản tiết kiệm gửi tại kì hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng niêm yết chung ở mức không đổi là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kì hạn được duy trì giống như tháng trước là 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng MB dành cho khách hàng cá nhân tháng 1/2021 

Kỳ hạn

Lãi suất

Ghi chú

001 tuần

0,20%

002 tuần

0,20%

 

003 tuần

0,20%

 

01 tháng

3,30%

 

02 tháng

3,50%

 

03 tháng

3,60%

 

04 tháng

3,75%

 

05 tháng

3,75%

 

06 tháng

4,68%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

07 tháng

4,90%

 

08 tháng

4,90%

 

09 tháng

4,90%

 

10 tháng

5,10%

 

11 tháng

5,20%

 

12 tháng

5,30%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

13 tháng

5,40%

 

15 tháng

6%

 

18 tháng

6,30%

 

24 tháng

5,67%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

36 tháng

6,40%

 

48 tháng

6,40%

 

60 tháng

6,40%

 

Không kỳ hạn

0,10%

 

Nguồn: Ngân hàng MB

Lãi suất Ngân hàng MB áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 1 này nhìn chung cũng không có sự thay đổi so với đầu tháng trước. Do đó, biểu lãi suất huy động tiếp tục nằm trong phạm vi từ 3,2%/năm đến 6,1%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Lãi suất cao nhất ghi nhận được đang là 6,1%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 24 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 1/2021

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm)

KKH

0,10%

01 tuần

0,20%

02 tuần

0,20%

03 tuần

0,20%

01 tháng

3,20%

02 tháng

3,30%

03 tháng

3,40%

04 tháng

3,50%

05 tháng

3,50%

06 tháng

4,40%

07 tháng

4,50%

08 tháng

4,50%

09 tháng

4,50%

10 tháng

4,60%

11 tháng

4,70%

12 tháng

5,00%

13 tháng

4,90%

18 tháng

6,00%

24 tháng

6,10%

36 tháng

6,10%

48 tháng

6,10%

60 tháng

6,10%

Nguồn: Ngân hàng MB 

Quỳnh Hương