Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 1/2021

16:40 | 12/01/2021

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại Ngân hàng Kiên Long tiếp tục là 7,3%/năm niêm yết cho các khoản gửi qua kênh online ở kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Bước sang tháng 1/2021, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vẫn được duy trì không đổi so với trước.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ có phạm vi từ 3,55%/năm đến 7,1%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 60 tháng.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lần lượt là 3,55%/năm và 3,75%/năm. Ba kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng hưởng chung lãi suất là 3,95%/năm.

Lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cao hơn rõ rệt so với các kỳ hạn ngắn  hơn. Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng được niêm yết cùng mức 6,2%/năm. 

Ngân hàng Kiên Long duy trì mức lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng là 6,9%/năm. 

Từ kỳ hạn 13 tháng đến 60 tháng, khách hàng sẽ được hưởng chung lãi suất là 7,1%/năm khi gửi tiết kiệm tại quầy.

Đối với thời gian gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần lãi suất được áp dụng khá thấp ở mức 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn cũng được ấn định lãi suất cùng mức 0,2%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai nhiều thời hạn lĩnh lãi linh hoạt khác như: lĩnh lãi đầu kỳ (3,54%/năm đến 6,59%/năm) , lĩnh lãi định kỳ 12 tháng (6,26%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,17%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,11%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 1 tháng (3,74%/năm đến 6,82%/năm), lĩnh lãi đầu kỳ (3,54%/năm đến 6,59%/năm). 

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long tại quầy tháng 1/2021

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0.20

Tiền gửi thanh toán

0.20

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,55

 

 

 

 

3,54

02 tháng

3,75

 

 

 

3,74

3,73

03 tháng

3,95

 

 

 

3,94

3,91

04 tháng

3,95

 

 

 

3,93

3,9

05 tháng

3,95

 

 

 

3,92

3,89

06 tháng

6,2

 

 

6,15

6,12

6,01

07 tháng

6,2

 

 

 

6,11

5,98

08 tháng

6,2

 

 

 

6,09

5,95

09 tháng

6,2

 

 

6,11

6,08

5,92

10 tháng

6,2

 

 

 

6,06

5,9

11 tháng

6,2

 

 

 

6,05

5,87

12 tháng

6,9

 

6,78

6,73

6,69

6,45

13 tháng

7,1

 

 

 

6,86

6,59

15 tháng

7,1

 

 

6,86

6,82

6,52

18 tháng

7,1

 

6,86

6,8

6,77

6,42

24 tháng

7,1

6,86

6,75

6,69

6,66

6,22

36 tháng

7,1

6,65

6,54

6,49

6,45

5,85

60 tháng

7,1

6,26

6,17

6,12

6,09

5,24

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trong tháng này cũng tiếp tục không đổi. Phạm vi lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng từ 3,75%/năm đến 7,3%/năm, niêm yết tại kỳ hạn từ 1 - 36 tháng. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm trực tuyến có lãi suất cao hơn từ 0,05 - 0,25 điểm % so với gửi tại quầy tại các kỳ hạn tương ứng.

Lãi suất 7,3%/năm đang được áp dụng cho khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 13 - 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được Ngân hàng Kiên Long triển khai trong thời gian này.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

01 tháng

3,75

02 tháng

4

03 tháng

4

06 tháng

6,4

09 tháng

6,4

12 tháng

7,1

13 tháng

7,3

15 tháng

7,3

18 tháng

7,3

24 tháng

7,3

36 tháng

7,3

Nguồn: Kienlongbank


Ngọc Mai