Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 12/2019 là 8%/năm

12:09 | 10/12/2019

Chia sẻ

Tháng 12/2019, Ngân hàng Việt Á tiếp tục áp dụng khung lãi suất huy động khá ưu đãi với nhiều gói tiết kiệm đa dạng, cao nhất là 8,0%/năm đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bậc thang kì hạn 13 hoặc 15 tháng, số tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) giảm nhẹ 0,1 - 0,2 điểm %/năm so với đầu tháng trước, lãi suất ngân hàng dao động trong khoảng 4,9 – 7,9% cho các kì hạn từ 1 - 36 tháng với các hình thức lĩnh lãi khác nhau trong gói tiết kiệm thông thường.

1950_tra-cuu

Ngân hàng TMCP Việt Á

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, lãi suất ngân hàng Việt Á là 0,3%/năm.

Tại kì hạn 1 tháng, Việt Á cho khách hàng hưởng lãi suất ngân hàng ở mức 4,9%/năm; các kì hạn từ 2 - 5 tháng, lãi suất ngân hàng ở mức 5,0%/năm, lĩnh lãi cuối kì; tại kì hạn 7,8 tháng, lãi suất ngân hàng ở mức 6,4%/năm, giảm 0,1%/năm so với tháng 11.

Kì hạn 10, 11 tháng có mức lãi suất ngân hàng áp dụng là 6,5%/năm, cũng thấp hơn 0,1%/năm so với tháng trước.

Riêng khoản tiền gửi 6 tháng, cũng như hầu hết ngân hàng khác, lãi suất ngân hàng Việt Á đặc biệt cao so với các kì hạn gần kề. Lãi suất ngân hàng Việt Á đối với kì hạn 6 tháng là 7,0%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho kì hạn 9 tháng ở mức 7,1%/năm; kì hạn 12 tháng là 7,6%/năm; kì hạn 13, 15 và 18 tháng ở mức 7,7%/năm; kì hạn 24 tháng là 7,9%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 12/2019

V19112019

Lãi suất Ngân hàng Việt Á (Nguồn: VietABank)

Ngoài ra, VietABank còn triển khai thêm một số sản phẩm tiền gửi khá ưu đãi cho khách hàng như tiền gửi bậc thang, tiết kiệm năng động, tiết kiệm thần đồng, tiết kiệm siêu lợi và tiết kiệm tri ân người trung cao tuổi.

Trong đó, sản phẩm tiền gửi bậc thang theo số tiền với hình thức lĩnh lãi cuối kì, đang có mức lãi suất ngân hàng ưu đãi nhất là 8,0%/năm, áp dụng cho kì hạn 13 và 15 tháng khi gửi ít nhất 500 triệu đồng.

Mức lãi suất này có giảm so với con số 8,1% của tháng trước, tuy nhiên, ngân hàng cũng giảm qui định về số tiền tối thiểu xuống từ 1 tỉ VND còn 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một gói tiết kiệm cũng tương đối linh hoạt đang được cung cấp là hình thức gửi tiền tiết kiệm siêu ngắn hạn. 

Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng, các khoản tiền gửi tại quầy từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gửi trực tuyến chỉ từ 10 triệu đồng sẽ hưởng cùng mức lãi suất là 0,8%/năm, thấp hơn 0,2% so với tháng trước.

Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất ngân hàng áp dụng cao hơn 0,1% so với lãi suất ngân hàng của gói tiết kiệm thông thường ở kì hạn 1 tháng và các kì hạn trên 6 tháng.

BIEULAISUATHUYDONG

Lãi suất Ngân hàng Việt Á với các gói tiết kiệm linh hoạt (Nguồn: VietABank


Thành Nguyên