Tài chính

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 9/2018

15:01 | 25/09/2018

Chia sẻ

Lãi suất cao nhất tại SHB là 7,5%/năm cho các khoản tiền thường (dưới 500 tỷ) áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng và số tiền từ 2 tỷ trở lên.
lai suat ngan hang shb moi nhat thang 92018 So sánh lãi suất ngân hàng tháng 9/2018: Top 10 ngân hàng có lãi gửi tiết kiệm 3 tháng cao nhất
lai suat ngan hang shb moi nhat thang 92018 Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 8/2018
lai suat ngan hang shb moi nhat thang 92018
Ảnh: SHB

Biểu lãi suất mới nhất tại ngày 25/9 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) không thay đổi so với mức công bố vào đầu tháng trước. Hình thức gửi tiết kiệm thông thường được chia làm hai loại tiết kiệm bậc thang (chia theo mức tiền dưới 2 tỷ và từ 2 tỷ đồng trở lên) và tiết kiệm linh hoạt. Ở đây người viết sẽ chỉ nêu mức lãi suất của lãi suất bậc thang.

Đối với số tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn từ 6 - 8 tháng là 6,8%/năm; kỳ hạn từ 9 -11 tháng là 6,9%/năm. Số tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1% lãi suất hàng năm.

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn, mức lãi suất là thấp nhất 0,5%/năm. Các kỳ hạn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng - 5 tháng và trên 12 tháng, lãi suất huy động được giữ nguyên so với tháng trước. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng là 5,1%; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 5,2%/năm.

Tiền gửi dưới 2 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là 7%/năm;13 tháng là 7,1%/năm; 18 - 24 tháng là 7,3%/năm; 36 tháng là 7,4%/năm. Số tiền từ 2 tỷ đồng trở lên tiếp tục cộng thêm 0,1% lãi suất.

Biểu lãi suất ngân hàng SHB tại ngày 25/9/2018

LOẠI KỲ HẠN

Lãi suất VND ( %/năm)

Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)

< 2 tỷ

> = 2 tỷ

Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn

0.50

0.50

- -
Kỳ hạn 01 tuần

1.00

1.00

- -
Kỳ hạn 02 tuần

1.00

1.00

- -
Kỳ hạn 03 tuần

1.00

1.00

- -
Kỳ hạn 01 tháng

5.10

5.10

5.08

5.10

Kỳ hạn 02 tháng

5.10

5.10

5.06

5.09

Kỳ hạn 03 tháng

5.20

5.20

5.13

5.18

Kỳ hạn 04 tháng

5.20

5.20

5.11

5.17

Kỳ hạn 05 tháng

5.20

5.20

5.09

5.16

Kỳ hạn 06 tháng

6.80

6.90

6.58

6.70

Kỳ hạn 07 tháng

6.80

6.90

6.54

6.69

Kỳ hạn 08 tháng

6.80

6.90 6.51

6.67

Kỳ hạn 09 tháng

6.90

7.00

6.56

6.74

Kỳ hạn 10 tháng

6.90

7.00 6.52

6.72

Kỳ hạn 11 tháng

6.90

7.00 6.49

6.70

Kỳ hạn 12 tháng

7.00

7.10

6.54

6.78

Kỳ hạn 13 tháng

7.10

7.20 6.59

6.85

Kỳ hạn 18 tháng

7.30

7.40

6.58

6.93

Kỳ hạn 24 tháng

7.30

7.40

6.37

6.80

Kỳ hạn 36 tháng

7.40

7.50

6.06

6.63

Nguồn: Website SHB

Đặc biết đối với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 13 tháng, ngân hàng phân chia lãi suất bậc thang theo số tiền: dưới 2 tỷ đồng, từ 2 tỷ đến 500 tỷ đồng và trên 500 tỷ đồng. Mức lãi suất cao nhất xuất hiện là 8,2% áp dụng đối với số tiền gửi trên 500 tỷ đồng các kỳ hạn 12 và 13 tháng.

LOẠI KỲ HẠN

Lãi suất VND ( %/năm)

Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm)

< 2 tỷ > = 2 tỷ đến 500 tỷ

> 500 tỷ

Kỳ hạn 6 tháng

6.80

6.90

7.20

Kỳ hạn 12 tháng

7.00

7.10

8.20

Kỳ hạn 13 tháng

7.10

7.20

8.20

Lãi suất cao nhất tại SHB là 7,5%/năm cho các khoản tiền thường (không vượt quá 500 tỷ) áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng và số tiền từ 2 tỷ trở lên.

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm thông thường SHB còn có sản phẩm tiết kiệm online, tiết kiệm gửi góp - Tình yêu cho con,...

Xem thêm

Trúc Minh