Tài chính

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 9/2018

12:01 | 21/09/2018

Chia sẻ

Trong tháng 9, mức lãi suất cao nhất tại Eximbank là 8% áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 24 và 36 tháng.
lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 92018 Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 9/2018
lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 92018 Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 8/2018
lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 92018
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Ảnh: Eximbank).

Lãi suất ngân hàng Eximbank trong tháng 9 không có thay đổi đối với loại hình gửi tiết kiệm tại quầy lãi cuối kỳ.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại ngày 21/9 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB), tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng có lãi suất dao động trong khoảng từ 4,6% - 8%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất 8% áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Ngân hàng chia ra khá nhiều kỳ hạn cho các khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 60 tháng.

Các khoản tiền gửi cá nhân không kỳ hạn có lãi suất là 0,3%/năm; kỳ hạn gửi từ 1 ngày - 2 ngày là 0,5% - 0,6%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất tiền gửi là 1%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4,6%/năm; 2 tháng là 4,8%/năm; từ 3 - 5 tháng là 5%/năm; 6 tháng là 5,6%/năm; 7- 8 tháng là 5,7%/năm; 9 -11 tháng là 5,8%/năm; 12 tháng là 6,8%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn dài trên 12 tháng trở lên lãi suất cũng tăng lên một bậc. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng là 7%/năm; 18 tháng là 7,3%/năm; từ 24 - 36 tháng là 8%/năm. Kỳ hạn gửi cao nhất là 60 tháng nhưng chỉ có mức lãi suất 6%/năm

Riêng với tài khoản tiền gửi, tiết kiệm mở mới với mức gửi từ 500 tỷ đồng trở lên mới áp dụng kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ với lãi suất là 7,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank tại 21/9/2018

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ
Không kỳ hạn 0,3%
1 ngày 0,5%
2 ngày 0,6%
1 tuần 1,0%
2 tuần 1,0%
3 tuần 1,0%
1 tháng 4,6%
2 tháng 4,8%
3 tháng 5,0%
4 tháng 5,0%
5 tháng 5,0%
6 tháng 5,6%
7 tháng 5,7%
8 tháng 5,7%
9 tháng 5,8%
10 tháng 5,8%
11 tháng 5,8%
12 tháng 6,8%
13 tháng 7,5%
15 tháng 7,0%
18 tháng 7,3%
24 tháng 8,0%
36 tháng 8,0%
60 tháng 6,0%

(Nguồn: Tổng hợp theo Website Eximbank)

Xem thêm

Trúc Minh