Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 1/2020 là 7,7%/năm

12:47 | 06/01/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất hiện nay là 7,7%/năm, áp dụng đối với kì hạn 13, 15, 18 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 1/2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) có các mức lãi suất dao động từ 4,78% - 7,7%/năm, đa dạng các kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Riêng tiền gửi không kì hạn được hưởng lãi suất 0,3%/năm, nhận lãi hàng tháng, trong khi tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ nhận lãi cuối kì với lãi suất 0,7%/năm.

Tại các kì hạn 3, 4 và 5 tháng, khách hàng sẽ hưởng lãi suất ở mức 5%/năm; kì hạn 6 - 11 tháng các khoản tiền gửi sẽ được ngân hàng trả với lãi suất 6,8%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất hiện áp dụng tại ngân hàng cho hình thức tiết kiệm thông thường là 7,7%/năm đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 1/2020

Kì hạn
Trả lãi cuối kì
Trả lãi hàng quí
Trả lãi hàng tháng
Trả lãi trước
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
Tiết kiệm không kì hạn
 
 
0,30%
 
Tiết kiệm có kì hạn
 
 
 
 
01 tuần
0,70%
 
 
 
02 tuần
0,70%
 
 
 
01 tháng
4,80%
 
4,80%
4,78%
02 tháng
4,90%
 
4,89%
4,86%
03 tháng
5,00%
5,00%
4,98%
4,94%
04 tháng5,00% 4,97%4,92%
05 tháng
5,00%
 
4,96%
4,90%
06 tháng
6,80%
6,75%
6,71%
6,58%
07 tháng6,80% 6,69%6,54%
08 tháng
6,80%
 
6,67%
6,51%
09 tháng
6,80%
6,69%
6,65%
6,47%
10 tháng6,80% 6,64%6,44%
11 tháng
6,80%
 
6,62%
6,40%
12 tháng
7,40%
7,21%
7,16%
6,89%
13 tháng
7,70%
 
7,42%
7,11%
18 tháng
7,70%
7,36%
7,31%
6,91%
24 tháng
7,70%
7,23%
7,19%
6,68%
36 tháng7,70%6,99%6,95%6,26%

Nguồn: Saigonbank


Ngọc Huyền