Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 2/2020 là 7,7%/năm

12:00 | 05/02/2020

Chia sẻ

Tháng 2 này, lãi suất ngân hàng Saigonbank vẫn duy trì mức ưu đãi nhất là 7,7%/năm, áp dụng đối với các khoản tiền gửi kì hạn 13, 15, 18 và 36 tháng khi lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng mới nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) hiện đang có khung lãi suất trong phạm vi 4,78% - 7,7%/năm với nhiều kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ nhận lãi cuối kì với lãi suất 0,7%/năm. Còn các kì hạn gửi 3, 4 và 5 tháng, khách hàng sẽ hưởng lãi suất 5%/năm.

Khi có nhu cầu gửi tiết kiệm trong kì hạn dài hơn, khách hàng sẽ hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn. Cụ thể, gửi tiền kì hạn 6 - 11 tháng sẽ được ngân hàng trả lãi với lãi suất 6,8%/năm.

Mức lãi suất cao nhất hiện nay tại Saigonbank là 7,7%/năm dành cho hình thức tiết kiệm thông thường tại các kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Riêng tiền gửi không kì hạn sẽ được hưởng lãi suất 0,3%/năm, nhận lãi hàng tháng.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 3/2020 là 7,7%/năm 

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 2/2020

Kì hạn
Trả lãi cuối kì
Trả lãi hàng quí
Trả lãi hàng tháng
Trả lãi trước
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
Tiết kiệm không kì hạn
 
 
0,30%
 
Tiết kiệm có ki hạn
 
 
 
 
01 tuần
0,70%
 
 
 
02 tuần
0,70%
 
 
 
01 tháng
4,80%
 
4,80%
4,78%
02 tháng
4,90%
 
4,89%
4,86%
03 tháng
5,00%
5,00%
4,98%
4,94%
04 tháng5.00% 4,97%4,92%
05 tháng
5,00%
 
4,96%
4,90%
06 tháng
6,80%
6,75%
6,71%
6,58%
07 tháng6,80% 6,69%6,54%
08 tháng
6,80%
 
6,67%
6,51%
09 tháng
6,80%
6,69%
6,65%
6,47%
10 tháng6,80% 6,64%6,44%
11 tháng
6,80%
 
6,62%
6,40%
12 tháng
7,40%
7,21%
7,16%
6,89%
13 tháng
7,70%
 
7,42%
7,11%
18 tháng
7,70%
7,36%
7,31%
6,91%
24 tháng
7,70%
7,23%
7,19%
6,68%
36 tháng7,70%6,99%6,95%6,26%

Nguồn: Saigonbank

Ngọc Huyền