Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 3/2020 là 7,7%/năm

22:53 | 07/03/2020

Chia sẻ

Biểu lãi suất tiết kiệm của ngân hàng Saigonbank đang có mức ưu đãi nhất là 7,7%/năm dành cho các khoản tiền gửi kì hạn 13, 15, 18 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Tháng 3 này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) công bố khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm với không nhiều sự thay đổi và đa dạng kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn 3, 4 và 5 tháng hiện đang là 5%/năm.

Nếu khách hàng có nhu cầu gửi tiền ở kì hạn dài hơn như từ 6 tháng đến 11 tháng, khách hàng sẽ hưởng mức lãi suất là 6,8%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cho hình thức tiết kiệm thường tại quầy ở các kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng mà Saigonbank áp dụng là 7,7%/năm khi lĩnh lãi cuối kì. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này.

Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ chỉ có thể nhận lãi cuối kì với lãi suất 0,7%/năm. Riêng tiền gửi không kì hạn sẽ được hưởng lãi suất 0,3%/năm, nhận lãi hàng tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 3/2020

Kì hạn
Trả lãi cuối kì
Trả lãi hàng quí
Trả lãi hàng tháng
Trả lãi trước
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
(% /năm)
Tiết kiệm không kì hạn
 
 
0,30%
 
Tiết kiệm có kì hạn
 
 
 
 
01 tuần
0,70%
 
 
 
02 tuần
0,70%
 
 
 
01 tháng
4,80%
 
4,80%
4,78%
02 tháng
4,90%
 
4,89%
4,86%
03 tháng
5,00%
5,00%
4,98%
4,94%
04 tháng5.00% 4,97%4,92%
05 tháng
5,00%
 
4,96%
4,90%
06 tháng
6,80%
6,75%
6,71%
6,58%
07 tháng6,80% 6,69%6,54%
08 tháng
6,80%
 
6,67%
6,51%
09 tháng
6,80%
6,69%
6,65%
6,47%
10 tháng6,80% 6,64%6,44%
11 tháng
6,80%
 
6,62%
6,40%
12 tháng
7,40%
7,21%
7,16%
6,89%
13 tháng
7,70%
 
7,42%
7,11%
18 tháng
7,70%
7,36%
7,31%
6,91%
24 tháng
7,70%
7,23%
7,19%
6,68%
36 tháng7,70%6,99%6,95%6,26%

Nguồn: Saigonbank

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 4/2020 là 7,6%/năm 

Ngoài ra, Saigonbank còn triển khai hình thức tiết kiệm bằng Euro với khung lãi suất dao động từ 0,05% - 0,1%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm bằng Euro tại Saigonbank

Kì hạnLĩnh lãi khi đáo hạn (% năm)
1. Loại không kì hạn
:
0% 
2. Loại kì hạn 01 tháng
:
0%
3. Loại kì hạn 02 tháng
:
0%
4. Loại kì hạn 03 tháng
:
0,05% 
5. Loại kì hạn 06 tháng
:
0,10% 
6. Loại kì hạn 09 tháng
:
0,10%
7. Loại kì hạn 12 tháng
:
0,10% 

Nguồn: Saigonbank

Ngọc Huyền