|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 5/2023 cao nhất là bao nhiêu?

14:15 | 11/05/2023
Chia sẻ
Khảo sát cho thấy, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng OceanBank biến động tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng. Trong khi đó, khách hàng doanh nghiệp được nhận mức lãi suất ổn định so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Theo ghi nhận, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân trong tháng này.

Hiện tại, các khoản tiền gửi tại quầy của khách hàng cá nhân có kỳ hạn 1 - 36 tháng được huy động với lãi suất 5,5 - 8%/năm, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Chi tiết hơn, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đang có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm, không đổi so với tháng trước. 

Ảnh: VietQ

Ngân hàng hạ 0,2 điểm % lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 6 - 36 tháng trong lần phát hành mới nhất. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 - 8 tháng là 7,8%/năm, kỳ hạn 9 - 11 tháng là 7,9%/năm và kỳ hạn 12 - 36 tháng là 8%/năm, 

Xét đến các khoản tiền gửi online, lãi suất tháng này được ngân hàng OceanBank triển khai trong phạm vi 5,5 - 8,1%/năm với tiền gửi tại quầy. 

Trong đó, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng gửi tiền qua kênh online như sau: 

- Kỳ hạn 1 - 5 tháng với mức lãi suất là 5,5%/năm

- Kỳ hạn 6 -8 tháng với mức lãi suất là 7,9%/năm (giảm 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 9 - 11 tháng với mức lãi suất là 8%/năm (giảm 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 12 - 36 tháng với mức lãi suất là 8,1%/năm (giảm 0,2 điểm %)

Trường hợp khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong thời hạn ngắn 1 - 3 tuần, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất không đổi 0,5%/năm. 

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

5,5

5,5

02 tháng

5,5

5,5

03 tháng

5,5

5,5

04 tháng

5,5

5,5

05 tháng

5,5

5,5

06 tháng

7,8

7,9

07 tháng

7,8

7,9

08 tháng

7,8

7,9

09 tháng

7,9

8

10 tháng

7,9

8

11 tháng

7,9

8

12 tháng

8

8,1

13 tháng

8

8,1

15 tháng

8

8,1

18 tháng

8

8,1

24 tháng

8

8,1

36 tháng

8

8,1

Nguồn: OceanBank 

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Trong tháng này, lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp ổn định đồng loạt trong tháng này. 

Theo ghi nhận, những khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 24 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, được huy động trong khoảng 4,6 - 6%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được triển khai cho kỳ hạn dài hạn 12 tháng và 24 tháng. 

Lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác cũng được ghi nhận ổn định, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ là 4,39 - 5,66%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 4,59 - 5,84%/năm và lĩnh lãi hàng quý là 5,7 - 5,86%/năm. 

Bên cạnh đó, các khoản tiền gửi ngắn ngày (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) dành cho khách hàng doanh nghiệp có mức lãi suất là 0,2%/năm. 

Ngoài ra, ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

4,6

4,39

-

-

02 tháng

4,6

4,39

4,59

-

03 tháng

5,1

4,85

5,07

-

04 tháng

5,1

4,85

5,06

-

05 tháng

5,1

4,85

5,05

-

06 tháng

5,5

5,21

5,43

-

07 tháng

5,5

5,21

5,43

-

08 tháng

5,5

5,21

5,41

-

09 tháng

5,5

5,21

5,4

-

10 tháng

5,5

5,21

5,38

-

11 tháng

5,5

5,21

5,37

-

12 tháng

6

5,66

5,84

5,86

24 tháng

6

5,66

5,67

5,7

Nguồn: OceanBank 

Thư Nguyễn

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.