|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 6/2023 giảm tại số ít kỳ hạn

13:45 | 06/06/2023
Chia sẻ
Ngân hàng Oceanbank đã thực hiện giảm lãi suất của hầu hết các kỳ hạn tiền gửi trong tháng này. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất 8,1%/năm được áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến trong kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Bước sang tháng mới, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) giảm lãi suất tiết kiệm đối với đa số kỳ hạn tiền gửi cho khách hàng cá nhân. 

Ảnh: TheBank

Theo đó, khách hàng gửi tiền tại quầy có kỳ hạn 1 - 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất vào khoảng 5 - 8%/năm, với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Chi tiết như sau, kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có lãi suất cùng giảm 0,5 điểm % xuống mức 5%/năm so với lần phát hành trước đó. 

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 - 15 tháng được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,3 điểm % trong tháng 6 này. Trong đó, mức lãi suất là 7,5%/năm (kỳ hạn 6 - 8 tháng); 7,6%/năm (kỳ hạn 9 - 11 tháng) và 7,7%/năm (kỳ hạn 12 - 15 tháng).

Có cùng mức lãi suất tiền gửi 8%/năm là ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, ổn định so với tháng trước. 

Nếu như lựa chọn các khoản tiền gửi online thay cho tại quầy, khách hàng sẽ nhận được biểu lãi suất ngân hàng OceanBank trong khoảng 5 - 8,1%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Trong đó, lãi suất của các kỳ hạn 1 - 5 tháng tương đồng với mức tại quầy là 5%/năm (giảm 0,5 điểm %). 

Mặt khác, lãi suất tiền gửi với kỳ hạn 6 - 9 tháng là 7,6%/năm; kỳ hạn 9 - 10 tháng là 7,7%/năm và kỳ hạn 12 - 15 tháng là 7,8%/năm, cùng ghi nhận giảm 0,3 điểm % trong tháng này. 

Bên cạnh đó, ngân hàng đang triển khai các gói tiết kiệm không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (từ 1 tuần đến 3 tuần) với lãi suất 0,5%/năm, ổn định tại tiền gửi tại quầy và online. 

THỜI HẠN

Lãi suất (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

5

5

02 tháng

5

5

03 tháng

5

5

04 tháng

5

5

05 tháng

5

5

06 tháng

7,5

7,6

07 tháng

7,5

7,6

08 tháng

7,5

7,6

09 tháng

7,6

7,7

10 tháng

7,6

7,7

11 tháng

7,6

7,7

12 tháng

7,7

7,8

13 tháng

7,7

7,8

15 tháng

7,7

7,8

18 tháng

8

8,1

24 tháng

8

8,1

36 tháng

8

8,1

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Khảo sát mới nhất cho thấy, lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp giảm đồng loạt tại các kỳ hạn trong tháng 6 này. 

Theo đó, ngân hàng hạ 0,3 - 0,8 điểm % lãi suất đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 24 tháng, xuống khoảng 3,8 - 5,7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng đang được niêm yết với mức lãi cao nhất. 

Đối với các phương thức lĩnh lãi khác, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm trong tháng này, cụ thể:

- Lĩnh lãi đầu kỳ: Lãi suất 3,66 - 5,39%/năm (giảm 0,27 - 0,73 điểm %)

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất 3,79 - 5,55%/năm (giảm 0,26 - 0,8 điểm %)

- Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất 5,43 - 5,58%/năm (giảm 0,27 - 0,28 điểm %)

Trường hợp lựa chọn gửi tiền Over Night hoặc 1 - 3 tuần thì khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất khá thấp 0,2%/năm. Lưu ý, các kỳ hạn này chỉ được áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

Lãi suất (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

3,8

3,66

-

-

02 tháng

3,8

3,66

3,79

-

03 tháng

4,3

4,12

4,28

-

04 tháng

4,3

4,12

4,27

-

05 tháng

4,3

4,12

4,26

-

06 tháng

5,2

4,94

5,14

-

07 tháng

5,2

4,94

5,13

-

08 tháng

5,2

4,94

5,12

-

09 tháng

5,2

4,94

5,11

-

10 tháng

5,2

4,94

5,1

-

11 tháng

5,2

4,94

5,09

-

12 tháng

5,7

5,39

5,55

5,58

24 tháng

5,7

5,39

5,41

5,43

Nguồn: OceanBank

Thư Nguyễn

Tỷ giá - điểm nóng trên thị trường tiền tệ cuối quý III
Tỷ giá USD trong nước đã có những bước nhảy vọt trong khoảng thời gian gần đây và trở thành điểm nóng của thị trường tiền tệ cuối quý III.