|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng MB cập nhật tháng 7/2022

15:59 | 04/07/2022
Chia sẻ
Khảo sát vào đầu tháng 7, tiền gửi VND của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng MB tiếp tục nhận lãi suất không đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước.

 Trong tháng này, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động tiền gửi, không có thay đổi mới so với hồi đầu tháng trước.

 Nguồn: MBBank.

Theo ghi nhận, lãi suất tiền gửi ngân hàng MB áp dụng với khách hàng cá nhân tiếp tục được triển khai trong khoảng từ 2,9%/năm đến 6,9%/năm, tương ứng với kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Tại kỳ hạn gửi 1 tháng và 2 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng lần lượt là 2,9%/năm và 3%/năm. Hai kỳ hạn gửi 3 tháng và 4 tháng cùng được ấn định lãi suất là 3,4%/năm. Và ở kỳ hạn 5 tháng, lãi suất tiền gửi được giữ nguyên ở mức 3,55%/năm.

Ngân hàng MB áp dụng lãi suất 4,44%/năm cho khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm nhận lãi trước tại kỳ hạn 6 tháng. Cũng tại kỳ hạn gửi này, nếu khách hàng có khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên và nhận lãi vào cuối kỳ sẽ được ngân hàng áp dụng lãi suất ở mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng đang được niêm yết ở mức 4,4%/năm trong khi tại kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là 4,6%/năm. Hai kỳ hạn gửi tiếp đó 10 tháng và 11 tháng có cùng lãi suất là 4,7%/năm.

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 5,39%/năm. Trong khi đó nếu lựa chọn nhận lãi vào cuối kỳ, đồng thời số tiền gửi nằm trong khoảng từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng thì khách hàng có thể nhận lãi lên đến 6,8%/năm.

Ngân hàng MB áp dụng lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng lần lượt là 5,7%/năm và 5,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất ngân hàng MB ghi nhận được là 6,1%/năm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất với hình thức nhận lãi trước được niêm yết là 5,75%/năm. Đồng thời cũng tại kỳ hạn gửi này với số tiền tiết kiệm từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, khách hàng sẽ được nhận lãi suất cao nhất tại ngân hàng MB là 6,9%/năm.

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn 36 tháng có lãi suất ghi nhận được là 6,6%/năm. Đối với hai kỳ hạn gửi dài nhất là 48 tháng và 60 tháng, lãi suất tiền gửi đang được triển khai ở cùng mức 6,4%/năm.

Với kỳ hạn gửi siêu ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất ngân hàng đang ấn định ở mức khá thấp là 0,2%/năm. Lãi suất áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn cũng chỉ dừng ở mức 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng MB áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất

Ghi chú

001 tuần

0,20%

 

002 tuần

0,20%

 

003 tuần

0,20%

 

01 tháng

2,90%

 

02 tháng

3%

 

03 tháng

3,40%

 

04 tháng

3,40%

 

05 tháng

3,50%

 

06 tháng

4,44%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

07 tháng

4,40%

 

08 tháng

4,40%

 

09 tháng

4,60%

 

10 tháng

4,70%

 

11 tháng

4,70%

 

12 tháng

5,39%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

13 tháng

5,70%

 

15 tháng

5,60%

 

18 tháng

6,10%

 

24 tháng

5,75%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

36 tháng

6,60%

 

48 tháng

6,40%

 

60 tháng

6,40%

 

Không kỳ hạn

0,10%

 

Nguồn: MBBank.

Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 6, 12 và 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ

Kỳ hạn

Lãi trả sau (%/năm)

Ghi chú

6 tháng

5,9 %

Từ 200 tỷ đồng trở lên

12 tháng

6,8 %

Từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.

24 tháng

6,9 %

Từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.

Nguồn: MBBank.

Lãi suất ngân hàng MB áp dụng cho tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp trong tháng 7 nhìn chung cũng không thay đổi. Với kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 60 tháng, ngân hàng đang huy động vốn với lãi suất từ 2,7%/năm đến 6,1%/năm.

Tiền gửi tại ngân hàng MB có kỳ hạn từ 1 - 3 tuần cũng được áp dụng lãi suất chung là 0,2%/năm. Lãi suất không kỳ hạn tiếp tục được niêm yết ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm) VNĐ

KKH

0,10%

01 tuần

0,20%

02 tuần

0,20%

03 tuần

0,20%

01 tháng

2,70%

02 tháng

2,80%

03 tháng

3,20%

04 tháng

3,20%

05 tháng

3,20%

06 tháng

4,05%

07 tháng

4,00%

08 tháng

4,00%

09 tháng

4,30%

10 tháng

4,30%

11 tháng

4,30%

12 tháng

5,10%

13 tháng

5,10%

18 tháng

6,00%

24 tháng

6,10%

36 tháng

6,00%

48 tháng

5,80%

60 tháng

5,80%

Nguồn: MBBank.

Ngọc Mai

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh dù giảm điểm trong phiên, nhóm năng lượng dẫn đầu
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/8 tăng nhẹ khi nhà đầu tư nỗ lực kéo dài đợt hồi phục từ đáy trong hai tháng qua. Dow Jones có lúc mất hơn trăm điểm nhưng đóng cửa vẫn trên tham chiếu.