|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank giữ nguyên trong tháng 7/2022

16:26 | 01/07/2022
Chia sẻ
Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng VietinBank trong tháng này tiếp tục không thay đổi trong nhiều tháng trở lại đây. Mức lãi suất cao nhất ngân hàng này đang triển khai là 5,6%/năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động vốn áp dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp giống như cũ, không có thêm điều chỉnh mới trong tháng 7/2022.

 Nguồn: VietinBank.

Khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm tại VietinBank sẽ được nhận lãi suất trong phạm vi từ 3,1% - 5,6%/năm khi đăng ký gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng duy trì ở mức 3,1%/năm. Với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tiền gửi được VietinBank triển khai là 3,4%/năm. Khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng có chung lãi suất không đổi là 4%/năm. 

Tiếp đó lãi suất ngân hàng VietinBank niêm yết cùng mức 5,6%/năm cho khoản tiền gửi từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng. Đồng thời đây cũng là mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại VietinBank trong vài tháng trở lại đây.

Với thời gian gửi dưới 1 tháng, khách hàng sẽ được nhận lãi suất ở mức thấp là 0,2%/năm. Lãi suất niêm yết cho tiền gửi không kỳ hạn được ấn định là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 7/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

3,7

12 tháng

5,6

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

4,9

36 tháng

5,6

4,9

Trên 36 tháng

5,6

4,9

Nguồn: VietinBank.

Tương tự trong tháng này lãi suất ngân hàng VietinBank triển khai để huy động vốn từ khách hàng tổ chức/doanh nghiệp cũng không đổi so với trước. 

Khoản tiền gửi VND có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng được niêm yết với lãi suất tiết kiệm từ 3% - 4,9%/năm. 

Trong đó khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng cùng nhận lãi suất là 3%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được áp dụng lãi suất là 3,3%/năm. Với thời hạn gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất huy động tại VietinBank là 3,7%/năm.

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất cao nhất tại VietinBank là 4,9%/năm nếu gửi tiền ngân hàng với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Các kỳ hạn gửi ngắn dưới 1 tháng có lãi suất áp dụng là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp đồng thời được ấn định ở mức 0,2%/năm.

Đối với tiền gửi là ngoại tệ, ngân hàng VietinBank áp dụng lãi suất giống nhau đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Tiền gửi bằng đô la Mỹ (USD) có lãi suất là 0%/năm tại tất cả các kỳ hạn. Các khoản tiền gửi bằng đồng euro (EUR) được áp dụng lãi suất 0,1% - 0,2%/năm tại tùy từng kỳ hạn.

Ngọc Mai