|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank tiếp tục ổn định trong tháng 8/2022

15:48 | 01/08/2022
Chia sẻ
Tháng 8, biểu lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng với khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức vẫn được duy trì ở mức cũ.

Lãi suất huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục ghi nhận trong khoảng 3,1% - 5,6%/năm, không đổi so với trước đó. Khung lãi suất này được triển khai cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên.

Khách hàng gửi tiết kiệm có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được nhận lãi suất là 3,1%/năm. Với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng khách hàng sẽ được nhận lãi suất tiền gửi cùng ở mức 3,4%/năm. Tiếp đó lãi suất ngân hàng ấn định cùng mức 4%/năm cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Tại kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, VietinBank niêm yết lãi suất ngân hàng ở mức 5,6%/năm. Đồng thời ngân hàng cũng triển khai mức lãi suất này cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 36 tháng. Đồng thời tiền gửi dài hạn với kỳ hạn từ 36 tháng trở lên cũng được áp dụng lãi suất là 5,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng khá thấp, ghi nhận được là 0,2%/năm. Trong khi đó lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng này là 0,1%/năm.

 Nguồn: VietinBank.

Lãi suất ngân hàng VietinBank niêm yết trong tháng 8/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

3,7

12 tháng

5,6

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

4,9

36 tháng

5,6

4,9

Trên 36 tháng

5,6

4,9

Nguồn: VietinBank.

Các khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp (không bao gồm tổ chức tín dụng) có lãi suất huy động dao động trong khoảng từ 3% đến 4,9%/năm. Kỳ hạn gửi cũng rất linh động từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng. 

Theo đó lãi suất ngân hàng áp dụng tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 3%/năm. Từ  3 tháng đến dưới 6 tháng khách hàng tổ chức được nhận lãi suất cùng là 3,3%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm niêm yết tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng duy trì ở mức 3,7%/năm. Từ 12 tháng trở lên, lãi suất huy động tại đây cùng được triển khai là 4,9%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng cùng với tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức/doanh nghiệp được ghi nhận là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank đăng trên website. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Ngọc Mai

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.