|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 8/2022 cao nhất là 7%/năm

15:03 | 01/08/2022
Chia sẻ
Khảo sát đầu tháng 8, lãi suất ngân hàng VietBank duy trì không đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Mức lãi cao nhất mà ngân hàng đang áp dụng là 7%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất tiền gửi cũ trong tháng 8 này. Khách hàng gửi tiết kiệm thông thường lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy sẽ được nhận lãi thấp nhất là 3,6%/năm và cao nhất là 6,9%/năm. Có nhiều kỳ hạn gửi đa dạng kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng ở mức thấp nhất là 3,6%/năm. Tiếp đó tại kỳ hạn 2 tháng đến 5 tháng lãi suất duy trì ở mức 3,7%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong thời hạn 6 tháng và 7 tháng sẽ được nhận lãi lần lượt là 5,8%/năm và 5,9%/năm. Còn với kỳ hạn 8 tháng khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất là 6%/năm.

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cùng được triển khai với lãi suất 6,2%/năm. VietBank cũng duy trì lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm. Khoản huy động đến hạn tái tục kỳ hạn 13 tháng sẽ được áp dụng lãi suất bằng với lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm.

Khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm dài hạn từ 15 tháng đến 36 tháng có lãi suất không đổi là 6,9%/năm.

Tiền gửi ngân hàng trong thời gian ngắn 1 - 3 tuần nhận lãi suất thấp ở mức 0,1%/năm.

Với các hình thức trả lãi khác, lãi suất ngân hàng VietBank cũng được giữ nguyên như trước. Cụ thể: Trả lãi hàng quý có lãi suất 5,76% - 6,67%/năm; Trả lãi hàng tháng có lãi suất 3,68% - 6,63%%/năm; Trả lãi trước có lãi suất 3,58% - 6,35%%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank tháng 8/2022

 Nguồn: VietBank.

Lãi suất tiền gửi hình thức online tại VietBank cũng không ghi nhận có điều chỉnh mới. Khách hàng gửi tiết kiệm online trong kỳ hạn 1 - 36 tháng sẽ được nhận lãi suất từ 3,9%/năm đến 7%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm online cao hơn so với lãi suất niêm yết tại quầy từ 0,1 - 0,4 điểm % tại nhiều kỳ hạn gửi.

VietBank đang huy động tiền gửi với lãi suất cao nhất là 7%/năm, áp dụng với tiền gửi online kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi online ngân hàng Vietbank mới nhất

   Nguồn: VietBank. 

Ngọc Mai