|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank ổn định trong tháng 8/2022

10:14 | 01/08/2022
Chia sẻ
Tại thời điểm khảo sát vào ngày 1/8, ngân hàng Agribank tiếp tục duy trì ổn định so với tháng trước. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 5,6%/năm, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ.

Trong tháng mới, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố biểu lãi suất mới nhất dành cho khách hàng cá nhân. Phạm vi lãi suất được triển khai cho tài khoản tiết kiệm có thời hạn 1 - 24 tháng là từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank) 

Cụ thể, lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 2 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 3,1%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 3,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn kéo dài từ 6 tháng đến 11 tháng, ngân hàng Agribank tiếp tục triển khai lãi suất tiết kiệm là 4%/năm. 

Mức lãi suất được áp dụng cho tài khoản có kỳ hạn gửi là 12 tháng - 24 tháng là 5,6%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank tại thời điểm khảo sát. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn hoặc tiền gửi thanh toán thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ ở mức 0,1%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 8/2022 mới nhất

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

3,10%

2 Tháng

3,10%

3 Tháng

3,40%

4 Tháng

3,40%

5 Tháng

3,40%

6 Tháng

4,00%

7 Tháng

4,00%

8 Tháng

4,00%

9 Tháng

4,00%

10 Tháng

4,00%

11 Tháng

4,00%

12 Tháng

5,60%

13 Tháng

5,60%

15 Tháng

5,60%

18 Tháng

5,60%

24 Tháng

5,60%

Tiền gửi thanh toán

0,10%

Nguồn: Agribank.

Bước sang tháng 8, lãi suất ngân hàng Agribank được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được giữ nguyên. Biểu lãi suất huy động vốn được áp dụng từ 3%/năm đến 4,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Trong đó, mức lãi suất 3%/năm được ấn định cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Tại kỳ hạn 3 - 5 tháng, khách hàng vẫn sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 3,3%/năm.

Ngân hàng Agribank tiếp tục triển khai mức lãi suất dành cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,7%năm. 

Song song với đó, tại kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất ngân hàng vẫn được ấn định ở mức 4,8%/năm, không đổi so với tháng 7. 

Tương tự khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền không kỳ hạn hoặc tiền gửi thanh toán thì chỉ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 8/2022

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

3,00%

2 Tháng

3,00%

3 Tháng

3,30%

4 Tháng

3,30%

5 Tháng

3,30%

6 Tháng

3,70%

7 Tháng

3,70%

8 Tháng

3,70%

9 Tháng

3,70%

10 Tháng

3,70%

11 Tháng

3,70%

12 Tháng

4,90%

13 Tháng

4,90%

15 Tháng

4,90%

18 Tháng

4,90%

24 Tháng

4,90%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Nguồn: Agribank.

Thanh Hạ