|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VIB cao nhất tháng 8/2022 là bao nhiêu?

15:12 | 01/08/2022
Chia sẻ
Trong tháng 8, ngân hàng VIB điều chỉnh tăng biểu lãi suất tại nhiều kỳ hạn nhất định. Hiện tại, phạm vi lãi suất được triển khai cho phân khúc khách hàng cá nhân trong khoảng 3,9%/năm - 6,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Sau khi thực hiện khảo sát tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), phạm vi lãi suất huy động vốn được áp dụng cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Hiện tại, biểu lãi suất huy động vốn đang được triển khai trong khoảng 3,9%/năm - 6,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Nguồn: VIB) 

Theo đó, ngân hàng VIB vẫn tiếp tục chia tiền gửi thành 3 hạn mức cụ thể, từ 10 triệu đến dưới 300 triệu, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ và hạn mức từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Cụ thể, đối với hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, ngân hàng VIB hiện đang ấn định lãi suất tiết kiệm là 3,9%/năm, không đổi so với tháng trước. Tại kỳ hạn 3, 4, 5 tháng, khách hàng vẫn sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn là 4%/năm (áp dụng chung cho tất cả các định mức tiền gửi).

Có cùng hạn mức, đối với những tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng, lãi suất ngân hàng VIB đã được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên 5,8%/năm.

Mức lãi suất 5,9%/năm được áp dụng cho kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Tương tự, tại kỳ hạn 12, 13 tháng, lãi suất được niêm yết tăng lên 0,2 điểm phần trăm từ mức 6,2%/năm là 6,4%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất trong phạm vi 6%/năm - 6,1%/năm, tăng 0,1%/năm so với hồi tháng 7. Trong đó, kỳ hạn 15 tháng và 18 được ấn định lãi suất là 6%/năm. Còn tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng sẽ có lãi suất là 6,1%/năm. 

Nếu khách hàng gửi tiền có hạn mức từ 300 triệu trở lên, lãi suất ngân hàng đã được tăng thêm từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm trong tháng này. Theo đó, tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, ngân hàng VIB đã điều chỉnh lãi suất huy động vốn lên mức 4%/năm, tăng 0,1%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm với kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi trong khoảng 6,1%/năm đến 6,4%/năm, lần lượt tăng 0,3%/năm cho hạn mức từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ và tăng 0,4%/năm cho hạn mức từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn gửi từ 12 tháng đến 36 tháng cùng được cộng thêm 0,2%/năm cho hạn mức từ 300 triệu trở lên. Hiện tại, phạm vi lãi suất được ghi nhận cho kỳ hạn trên là khoảng 6,3%năm 0 6,5%/năm. 

Đặc biệt, đối với các khoản tiết kiệm mở mới từ 5 tỷ đồng trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016 tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất tại ngân hàng này được duy trì cùng mức là 6,4%/năm. 

Mức lãi suất thấp nhất 0,2%/năm vẫn đang được ngân hàng VIB triển khai cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng. Trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân được cập nhật tháng 8/2022

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,90%

4%

4%

6 tháng

5,80%

6,10%

6,30%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,20%

0,20%

0,20%

2 tháng

3,90%

4%

4%

3, 4, 5 tháng

4,00%

4,00%

4,00%

7 tháng

5,80%

6,10%

6,30%

8 tháng

5,80%

6,10%

6,30%

9 tháng

5,90%

6,20%

6,40%

10 tháng

5,90%

6,20%

6,40%

11 tháng

5,90%

6,20%

6,40%

12, 13 tháng

6,40%

6,40%

6,40%

15 tháng

6%

6,30%

6,40%

18 tháng

6%

6,30%

6,40%

24 tháng

6,10%

6,40%

6,50%

36 tháng

6,10%

6,40%

6,50%

Nguồn: VIB.

Cùng thời điểm khảo sát, ngân hàng VIB cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động vốn cho hình thức gửi tiết kiệm online tại nhiều kỳ hạn nhất định. Phạm vi lãi suất được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là từ 4%/năm đến 6,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Trong tháng này, lãi suất của hình thức gửi tiết kiệm online đã được điều chỉnh tăng thêm từ 0.1 đến 0,3 điểm phần trăm so với hồi tháng 7. Đồng thời, lãi suất tiền gửi online cũng cao hơn so với hình thức gửi tại quầy tùy từng kỳ hạn. 

Theo bảng khảo sát, 6,6%/năm hiện đang là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng VIB, áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online với kỳ hạn 24 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ với hạn mức từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất tiền gửi online ngân hàng VIB tháng 8/2022

Kỳ hạn

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

4,00%

4,00%

4,00%

6 tháng

5,90%

6,20%

6,40%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,20%

0,20%

0,20%

2 tháng

4,00%

4,00%

4,00%

3, 4, 5 tháng

4,00%

4,00%

4,00%

7 tháng

5,90%

6,20%

6,40%

8 tháng

5,90%

6,20%

6,40%

9 tháng

6%

6,30%

6,40%

10 tháng

6%

6,30%

6,40%

11 tháng

6%

6,30%

6,40%

15 tháng

6,10%

6,40%

6,50%

18 tháng

6,10%

6,40%

6,50%

24 tháng

6,20%

6,50%

6,60%

36 tháng

6,20%

6,50%

6,60%

Nguồn: VIB. 

Thanh Hạ