|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật mới nhất tháng 9/2022

16:25 | 05/09/2022
Chia sẻ
Trong tháng 9, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng VietinBank vẫn duy trì trong khoảng 3,1% - 5,6%/năm đối với khách hàng cá nhân và 3% - 4,9%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.

Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động vốn không đổi trong nhiều tháng gần đây.

 Nguồn: VietinBank.

Khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm tại VietinBank với kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng sẽ được nhận lãi trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. Trong đó khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng cùng nhận lãi suất là 3,1%/năm. Còn tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có cùng lãi suất tiết kiệm là 3,4%/năm.

Khoản tiết kiệm gửi tại VietinBank có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được nhận lãi là 4%/năm. Trong khi đó lãi suất ngân hàng áp dụng với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên được niêm yết với lãi suất không đổi là 5,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi áp dụng tại kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng khá thấp, chỉ 0,2%/năm. Bên cạnh đó lãi suất không kỳ hạn áp dụng với khách hàng cá nhân được ấn định là 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật tháng 9/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

3,7

12 tháng

5,6

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

4,9

36 tháng

5,6

4,9

Trên 36 tháng

5,6

4,9

Nguồn: VietinBank.

Trần lãi suất huy động của VietinBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp nằm trong khung từ 3%/năm đến 4,9%/năm, dành cho khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Khung lãi suất này cũng được giữ nguyên không đổi trong tháng này.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng được nhận lãi suất là 3%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất là 3,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank niêm yết tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng cùng là 3,7%/năm. Với thời hạn gửi dài hơn từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng cùng lãi suất là 4,9%/năm.

Lãi suất áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng bằng với lãi suất không kỳ hạn, cùng ở mức 0,2%/năm.

Đây là mức trần lãi suất huy động được công bố trên website của ngân hàng. Tuy nhiên lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn, để biết mức lãi suất cụ thể tại mỗi chi nhánh, khách hàng có thể liên hệ tới các chi nhánh/PGD để biết thêm chi tiết.

Ngọc Mai