|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 10/2022 cao nhất là 6,4%/năm

16:57 | 03/10/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cùng tăng mạnh so với tháng 9.

Theo xu thế chung, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng có động thái tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn trong tháng này.

 Nguồn: VietinBank.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi VND của khách hàng cá nhân dao động từ 4,1%/năm đến 6,4%/năm, niêm yết cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng. So với tháng trước, lãi suất tiền gửi trong tháng này cao hơn 0,7 - 1 điểm % tại tất cả kỳ hạn gửi.

Cụ thể, trần lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng cùng tăng mạnh thêm 1 điểm % lên mức 4,1%/năm. Tiếp đó tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng được triển khai lãi suất ở cùng mức 4,7%/năm, tăng 0,7 điểm % so với hồi đầu tháng trước.

Lãi suất ngân hàng ghi nhận được ở kỳ hạn 9 tháng đến dưới 12 tháng cùng là 4,8%/năm, cao hơn 0,8 điểm % so với trước.

Đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng VietinBank cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,8 điểm % lên mức 6,4%/năm trong tháng này. Có thế thấy đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất mà ngân hàng VietinBank đang triển khai ở thời điểm này.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất được giữ nguyên không đổi so với trước.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 10/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,10

0,20

Dưới 1 tháng

0,20

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,10

3,50

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,10

3,50

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,40

3,80

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,40

3,80

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,40

3,80

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4,70

4,10

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4,70

4,10

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4,70

4,10

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4,80

4,20

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4,80

4,20

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4,80

4,20

12 tháng

6,40

5,20

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

6,40

5,20

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

6,40

5,20

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

6,40

5,20

36 tháng

6,40

5,20

Trên 36 tháng

6,40

5,20

Nguồn: VietinBank.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, VietinBank cũng tiến hành điều chỉnh tăng thêm 0,3 - 0,5 điểm % lãi suất tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Phạm vi lãi suất ngân hàng áp dụng trong tháng 10 là từ 3,5%/năm đến 5,2%/năm. 

Trong đó tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất thấp nhất là 3,5%/năm, tăng 0,5 điểm % so với trước. Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng lãi suất tăng 0,4 điểm % lên mức 4,1%/năm. Còn với kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng lãi suất tiền gửi cao hơn 1 chút là 4,2%/năm, tăng 0,5 điểm % so với trước.

Tiền gửi của khách hàng cá nhân tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tăng ít nhất chỉ 0,3 điểm %, ghi nhận ở mức 5,2%/năm.

Đây là mức trần lãi suất huy động được niêm yết trên website của VietinBank. Tuy nhiên lãi suất tại các chi nhánh có thể thấp hơn. Để biết lãi suất cụ thể tại mỗi chi nhánh, khách hàng có thể liên hệ tới các chi nhánh/PGD để biết thêm chi tiết.

 

Ngọc Mai