|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 11/2022 tăng thêm đến 1,6 điểm %

16:31 | 01/11/2022
Chia sẻ
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank áp dụng với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cùng tăng thêm 0,8 - 1,6 điểm % so với khảo sát vào đầu tháng 10.

Bước sang tháng 11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục có động thái thay đổi lãi suất theo xu hướng tăng lên. Lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh tại tất cả các kỳ hạn.

Nguồn: VietinBank.

VietinBank đang triển khai lãi suất trong khoảng từ 4,9%/năm đến 7,4%/năm cho tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên của khách hàng cá nhân. So với đầu tháng trước, lãi suất được điều chỉnh tăng thêm 0,8 - 1,3 điểm %. 

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết ở mức 4,9%/năm, có mức tăng ít nhất là 0,8 điểm %. Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được nhận lãi suất là 5,4%/năm, tăng 1 điểm % so với trước.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được nhận cùng mức lãi suất là 6%/năm. Trong đó lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn từ 6 đến dưới 9 tháng tăng mạnh nhất 1,3 điểm %; còn kỳ hạn 9 đến dưới 12 tháng tăng thêm 1,2 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tăng cao lên mức 7,4 điểm % đối với kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên. Mức chênh lệch lãi suất tại các kỳ hạn này so với tháng trước lên đến 1 điểm %.

Tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng vẫn có lãi suất duy trì ở mức thấp là 0,2%/năm. Bên cạnh đó lãi suất không kỳ hạn áp dụng với khách hàng cá nhân cũng giữ nguyên ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,10

0,20

Dưới 1 tháng

0,20

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,90

4,60

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,90

4,60

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

5,40

5,10

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

5,40

5,10

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

5,40

5,10

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

6,00

5,70

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

6,00

5,70

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

6,00

5,70

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

6,00

5,70

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

6,00

5,70

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

6,00

5,70

12 tháng

7,40

6,20

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

7,40

6,20

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

7,40

6,20

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

7,40

6,20

36 tháng

7,40

6,20

Trên 36 tháng

7,40

6,20

Nguồn: VietinBank.

Trong tháng này khách hàng tổ chức, doanh nghiệp khi gửi tiền tại VietinBank cũng được nhận lãi suất cao hơn từ 1 - 1,6 điểm % so với tháng trước. Khung lãi suất tiền gửi dao động trong khoảng từ 4,6%/năm đến 6,2%/năm, triển khai tại kỳ hạn 1 - 36 tháng và 36 tháng trở lên.

Trong đó tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng tăng thêm 1,1 điểm % lên mức 4,6%/năm. Còn tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng tăng 1,3 điểm % lên mức 1,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tăng nhiều nhất lên đến 1,6 điểm %, nâng lãi suất lên mức 5,7%/năm. Khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng cùng được niêm yết với lãi suất là 5,7%/năm, nhưng tăng ít hơn một chút là 1,5 điểm % so với tháng trước.

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại VietinBank trong thời hạn từ 12 - 36 tháng và từ 36 tháng trở lên sẽ được nhận lãi suất cao hơn 1 điểm % so với tháng trước, niêm yết ở mức 6,2%/năm. 

Trên đây là biểu lãi suất trần tại VietinBank đăng trên website, lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động. Để biết mức lãi suất cụ thể khách hàng có thể liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Ngọc Mai