|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 7/2022 tiếp tục duy trì ổn định

15:53 | 01/07/2022
Chia sẻ
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng VietBank trong tháng này không ghi nhận có điều chỉnh mới. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được áp dụng là 7%/năm.

Bước sang tháng 7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vẫn tiếp tục giữ nguyên không đổi biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm so với khảo sát vào đầu tháng 6. 

 Nguồn: VietBank.

Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy ghi nhận trong phạm vi từ 3,6%/năm đến 6,9%/năm. Khung lãi suất này triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Vietbank niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 3,6%/năm. Tiếp đó với kỳ hạn gửi từ 2 tháng đến 5 tháng lãi suất ngân hàng duy trì ở mức không đổi là 3,7%/năm.

Với thời gian gửi tiết kiệm dài hơn, khách hàng sẽ được nhận lãi cao hơn rõ rệt so với các kỳ hạn gửi dưới 6 tháng. Theo đó lãi suất tiết kiệm cho các khoản tiền gửi có thời hạn 6 tháng và 7 tháng ghi nhận được là 5,8%/năm và 5,9%/năm. Tại kỳ hạn 8 tháng, lãi suất ngân hàng đang ấn định ở mức 6%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng tại kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cùng mức 6,2%/năm. Còn với kỳ hạn gửi 12 tháng ngân hàng niêm yết lãi suất là 6,5%/năm.

Khách hàng lưu ý khoản tiền gửi đến hạn tái tục ở kỳ hạn 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất bằng với lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng, hiện đang là 6,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng được sử dụng để làm tham chiếu lãi suất cho vay là 8%/năm.

Lãi suất tiền gửi đang được triển khai cho tiền tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng đến 36 tháng duy trì không đổi ở mức 6,9%/năm.

Trường hợp khách hàng chỉ có nhu cầu gửi tiết kiệm trong thời gian ngắn từ 1 đến 3 tuần, lãi suất ấn định ở mức thấp 0,1%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ, VietBank cũng đang triển khai các kỳ lĩnh lãi linh hoạt khác như: lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý, lĩnh lãi trước…với lãi suất không đổi so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank niêm yết tại tại quầy tháng 7/2022

  Nguồn: VietBank. 

Lãi suất tiết kiệm online trong tháng 7 này cũng tiếp tục được duy trì như cũ. Khung lãi suất nằm trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được nhận lãi suất cao hơn 0,1 - 0,4 điểm % so với lãi suất niêm yết tại quầy ở đa số kỳ hạn.

Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng VietBank trong tháng này là 7%/năm, áp dụng với tiền gửi online có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online áp dụng tại VietBank

  Nguồn: VietBank. 

Ngọc Mai