Tài chính

Lãi suất Ngân hàng MB cao nhất tháng 3/2021 là bao nhiêu?

16:12 | 05/03/2021

Chia sẻ

Qua khảo sát, lãi suất Ngân hàng MB dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 3 này được điều chỉnh giảm tại đa số kỳ hạn gửi so với đầu tháng trước.

Tháng 3 này, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có biểu lãi suất tiết kiệm dành cho phân khúc khách hàng cá nhân được điều chỉnh giảm tại đa số các kỳ hạn so với đầu tháng trước. Do đó, biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân nằm trong phạm vi từ 3,3%/năm đến 6,4%/năm, áp dụng tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng trả lãi vào cuối kỳ.

Trong đó, ngoại trừ các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng được Ngân hàng MB giữ nguyên lãi suất không đổi thì tại tất cả các kỳ hạn còn lại đồng loạt điều chỉnh giảm 0,2 điểm %.

Cụ thể, lãi suất Ngân hàng MB quy định tại các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt là 3,3%/năm, 3,5%/năm và 3,6%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng được ngân hàng MB áp dụng chung lãi suất là 3,75%/năm.

Riêng đối với kỳ hạn 6 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 4,68%/năm và chỉ áp dụng cho hình thức trả lãi trước.

Lãi suất ngân hàng MB ấn định chung cho các kỳ hạn từ 7 tháng đến 9 tháng đồng loạt ở mức là 4,9%/năm; còn tại các kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng và 13 tháng được ấn định lãi suất lần lượt là 5,1%/năm, 5,2%/năm và 5,4%/năm.

Ngoài ra, Ngân hàng MB tiếp tục huy động lãi suất khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm và chỉ áp dụng cho hình thức trả lãi trước.

Lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng được áp dụng ở các mức tương ứng lần lượt là 6%/năm và 6,3%/năm.

Đặc biệt, tại kỳ hạn 24 tháng Ngân hàng MB vẫn tiếp tục áp dụng lãi suất là 5,67%/năm và chỉ dành cho hình thức trả lãi trước tương tự như kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Bên cạnh đó, các kỳ hạn dài như 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng được quy định chung mức lãi suất tiền gửi là 6,4%/năm. Đây là mức lãi suất huy động được cho là cao nhất dành cho khách hàng cá nhân hiện nay.

Cũng trong tháng 3 này, các khoản tiết kiệm gửi tại kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng MB tiếp tục niêm yết chung ở mức không đổi là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn được duy trì giống như tháng trước là 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng MB dành cho khách hàng cá nhân tháng 3/2021

Kỳ hạn

Lãi suất

Ghi chú

001 tuần

0,20%

 

002 tuần

0,20%

 

003 tuần

0,20%

 

01 tháng

3,30%

 

02 tháng

3,50%

 

03 tháng

3,60%

 

04 tháng

3,75%

 

05 tháng

3,75%

 

06 tháng

4,68%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

07 tháng

4,90%

 

08 tháng

4,90%

 

09 tháng

4,90%

 

10 tháng

5,10%

 

11 tháng

5,20%

 

12 tháng

5,30%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

13 tháng

5,40%

 

15 tháng

6,00%

 

18 tháng

6,30%

 

24 tháng

5,67%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

36 tháng

6,40%

 

48 tháng

6,40%

 

60 tháng

6,40%

 

Không kỳ hạn

0,10%

 

Nguồn: Ngân hàng MB.

Lãi suất Ngân hàng MB áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 3 này nhìn chung tiếp tục không có sự thay đổi so với đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất huy động tiếp tục nằm trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,1%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Tại biểu lãi suất này, lãi suất cao nhất ghi nhận được đang là 6,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 3/2021

Kỳ hạn

Lãi trả sau (% năm)

KKH

0,10%

01 tuần

0,20%

02 tuần

0,20%

03 tuần

0,20%

01 tháng

3,20%

02 tháng

3,30%

03 tháng

3,40%

04 tháng

3,50%

05 tháng

3,50%

06 tháng

4,40%

07 tháng

4,50%

08 tháng

4,50%

09 tháng

4,50%

10 tháng

4,60%

11 tháng

4,70%

12 tháng

5,00%

13 tháng

4,90%

18 tháng

6,00%

24 tháng

6,10%

36 tháng

6,10%

48 tháng

6,10%

60 tháng

6,10%

Nguồn: Ngân hàng MB. 

Quỳnh Hương