Tài chính

Lãi suất Ngân hàng MB mới nhất tháng 4/2021

16:40 | 15/04/2021

Chia sẻ

Lãi suất Ngân hàng MB cao nhất trong tháng 4 này được huy động ở mức là 6,9%/năm dành cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất Ngân hàng MB mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Bước sang tháng 4, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) có biểu lãi suất tiết kiệm dành cho phân khúc khách hàng cá nhân tiếp tục được điều chỉnh giảm tại phần lớn các kỳ hạn so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân chỉ còn dao động trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,2%/năm, các kỳ hạn áp dụng là từ 1 tháng đến 60 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất Ngân hàng MB điều chỉnh giảm 0,2 điểm % cho kỳ hạn 1 tháng xuống còn quy định mức là 3%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 2 tháng được Ngân hàng MB giảm tới 0,4 điểm % xuống còn 3,1%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng được ấn định chung lãi suất là 3,4%/năm. Trong đó, kỳ hạn 3 tháng giảm 0,2 điểm % còn kỳ hạn 4 tháng giảm 0,35 điểm %. Kỳ hạn 5 tháng có lãi suất giảm từ 3,75%/năm xuống còn niêm yết ở mức là 3,5%/năm, tức giảm 0,25 điểm %.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng MB đối với các kỳ hạn từ 7 tháng đến 9 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm % xuống còn ấn định chung ở mức là 4,7%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng hiện đang được triển khai cùng lãi suất là 4,8%/năm. Theo đó, kỳ hạn 10 tháng giảm 0,3 điểm %, kỳ hạn 11 tháng giảm tới 0,4 điểm %.

Đặc biệt, trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 5,4%/năm.

Lãi suất huy động tại kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng được quy định ở các mức lần lượt là 5,6%/năm và 5,7%/năm. Tức kỳ hạn 15 tháng giảm 0,4 điểm % và kỳ hạn 18 tháng có mức giảm lên đến 0,6 điểm %.

Trong tháng 4 này, ngân hàng MB vẫn tiếp tục huy động lãi suất cho các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng khi gửi tiền dưới hình thức trả lãi trước. Các mức lãi suất này cũng được điều chỉnh giảm so với khảo sát đầu tháng trước. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng giảm 0,14 điểm % xuống còn niêm yết lãi suất là 4,54%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm 0,18 điểm % xuống còn 5,12%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,32 điểm % xuống ấn định với lãi suất là 5,35%/ năm.

Ngoài ra, các kỳ hạn dài như 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng được quy định chung mức lãi suất tiền gửi là 6,2%/năm, giảm đồng loạt 0,2 điểm % mỗi kỳ hạn.

Các khoản tiết kiệm gửi tại kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng MB tiếp tục duy trì chung mức không đổi là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cũng được huy động giống như tháng trước là 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng MB dành cho khách hàng cá nhân tháng 4/2021 mới nhất

Kỳ hạn

Lãi suất

Ghi chú

001 tuần

0.2%

 

002 tuần

0.2%

 

003 tuần

0.2%

 

01 tháng

3%

 

02 tháng

3.1%

 

03 tháng

3.4%

 

04 tháng

3.4%

 

05 tháng

3.5%

 

06 tháng

4.54%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

07 tháng

4.7%

 

08 tháng

4.7%

 

09 tháng

4.7%

 

10 tháng

4.8%

 

11 tháng

4.8%

 

12 tháng

5.12%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

13 tháng

5.4%

 

15 tháng

5.6%

 

18 tháng

5.7%

 

24 tháng

5.35%

Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước

36 tháng

6.2%

 

48 tháng

6.2%

 

60 tháng

6.2%

 

Không kỳ hạn

0.1%

 

Nguồn: Ngân hàng MB.

Đáng chú ý, khi gửi tiền dưới hình thức lãi trả sau tại các kỳ hạn 6 tháng (số tiền từ 200 tỷ đồng trở lên), 12 tháng và 24 tháng (số tiền từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng) sẽ được Ngân hàng MB quy định các mức lãi suất riêng lần lượt là: 5,9%/năm, 6,8%/năm và 6,9%/năm.

Như vậy, lãi suất cao nhất hiện nay ngân hàng MB đang huy động ở mức là 6,9%/năm dành cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

  Lãi trả sau (%/năm)

6 tháng

  5.9 %

12 tháng

  6.8 %

24 tháng

  6.9 %

Nguồn: Ngân hàng MB.

Cũng trong tháng 4 này, lãi suất Ngân hàng MB áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm tại hầu hết kỳ hạn so với đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất huy động huy động cho phân khúc khách hàng này hiện chỉ còn nằm trong khoảng từ 2,8%/năm đến 5,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Tại biểu lãi suất này, lãi suất cao nhất ghi nhận được đang là 5,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 18 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 4/2021

Kỳ hạnLãi trả sau (% năm) VNĐ
KKH0.10%
01 tuần0.20%
02 tuần0.20%
03 tuần0.20%
01 tháng2.80%
02 tháng2.90%
03 tháng3.20%
04 tháng3.20%
05 tháng3.20%
06 tháng4.15%
07 tháng4.30%
08 tháng4.30%
09 tháng4.40%
10 tháng4.40%
11 tháng4.40%
12 tháng5.00%
13 tháng5.00%
18 tháng5.60%
24 tháng5.60%
36 tháng5.60%
48 tháng5.60%
60 tháng5.60%

Nguồn: Ngân hàng MB.

Quỳnh Hương