|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank cao nhất tháng 10/2021 là 6,99%/năm

17:07 | 14/10/2021
Chia sẻ
Lãi suất cao nhất tại LienVietPostBank hiện nay đang được ghi nhận ở mức là 6,99%/năm, dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 60 tháng hoặc tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 13 tháng
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank cao nhất tháng 10/2021 là 6,99%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

Tháng 10 này, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi giống như ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân vẫn nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,99%/năm, dành cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng được niêm yết lãi suất là 3,1%/năm. Trong khi lãi suất tiết kiệm hiện đang triển khai cho các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng cùng là 3,4%/năm.

Trường hợp khách hàng có các khoản tiền đăng ký gửi tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung ở mức là 4%/năm.

Ngoài ra, tiền gửi từ kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng được đồng ấn định lãi suất là 5,6%/năm. Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank hiện đang huy động cho kỳ hạn 48 tháng là 5,7%/năm.

Riêng tại kỳ hạn dài nhất là 60 tháng, ngân hàng LienVietPostBank quy định mức lãi suất là 6,99%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này trong tháng 10 này.

Đáng chú ý, lãi suất 6,99%/năm còn được áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.

Trong trường hợp khách hàng chỉ tham gia gửi tiền trong thời gian ngắn sẽ chỉ được nhận lãi là 0,1%/năm cho các kỳ hạn 1 - 3 tuần. 

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,09

-

-

3,1

02 tháng

3,08

3,1

-

3,1

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

3,92

3,97

3,98

4

07 tháng

3,9

3,96

-

4

08 tháng

3,89

3,95

-

4

09 tháng

3,88

3,95

3,96

4

10 tháng

3,87

3,94

-

4

11 tháng

3,85

3,93

-

4

12 tháng

5,3

5,46

5,49

5,6

13 tháng (*)

5,28

5,45

-

5,6

15 tháng

5,23

5,42

5,45

5,6

16 tháng

5,21

5,41

-

5,6

18 tháng

5,16

5,39

5,41

5,6

24 tháng

5,03

5,32

5,34

5,6

25 tháng

5,01

5,31

-

5,6

36 tháng

4,79

5,19

5,21

5,6

48 tháng

4,64

5,15

5,17

5,7

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Nguồn: LienVietPostBank.

Ngoài hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, LienVietPostBank còn triển khai thêm lãi suất ở những hình thức khác với các mức cũng tương đối cạnh tranh, cụ thể: lãi trả trước (3,08 - 6,49%/năm); lãi trả hàng tháng (3,1%/năm - 6,76%/năm); trả lãi hàng quý (3,96%/năm - 6,04%/năm).

Khách hàng rút tiền trước hạn sẽ chỉ được nhận lãi suất không kỳ hạn ở mức là 0,1%/năm.

Quỳnh Hương