Tài chính

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

17:47 | 09/07/2020

Chia sẻ

Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank)

Đầu tháng 7/2020, biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long được giữ nguyên tại tại hầu hết các kì hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 7,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online có kì hạn 15, 18 và 24 tháng.

Tháng 7 này, lãi suất Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) hầu hết không có sự điều chỉnh nào so với hồi đầu tháng 6. Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì dao động trong khoảng từ 4,05%/năm - 7,7%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Ngoài ra, các khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cùng được giữ nguyên mức lãi suất là 0,2%/năm.

Cụ thể hơn, đối với khoản tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt có mức lãi suất huy động là 4,05%/năm và 4,15%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết cho các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đều cùng ở mức là 4,25%/năm.

Các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được áp dụng ở mức là 6,6%/năm; kì hạn 12 tháng và 13 tháng được niêm yết lãi suất lần lượt là 7,3%/năm và 7,5%/năm.

Ngoài ra, đối với các khoản tiền gửi kì hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng Ngân hàng Kiên Long qui định cùng mức lãi suất là 7,7%/năm. Đây được cho là mức lãi suất áp dụng ưu đãi nhất dưới hình thức tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kì.

Đặc biệt trong tháng 7 này, Kienlonbank tiếp tục triển khai thêm kì hạn tiền gửi 60 tháng và áp dụng cùng mức lãi suất với kì hạn 36 tháng là 7,5%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, mức lãi suất áp dụng tại Kienlongbank là 0,2%/năm, cũng được giữ nguyên so với thời điểm đầu tháng trước.

Biểu lãi suất tiết kiệm thường Ngân hàng Kiên Long cập nhật 9/7/2020 

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2020: Cao nhất là 7,9%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Kienlongbank

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, Kienlongbank trong tháng 7 này cũng tiếp tục triển khai mở rộng sản phẩm tiết kiệm trực tuyến cho các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Mức lãi suất áp dụng dưới hình thức tiết kiệm này thường cao hơn từ 0,1 đến 0,2%/năm so với tiền gửi thông thường tại một số kì hạn. 

Trong đó, mức lãi suất cao nhất được áp dụng dưới hình thức tiết kiệm trực tuyến là 7,9%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Kienlongbank hiện nay.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng Kiên Long cập nhật mới nhất ngày 9/7/2020

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2020: Cao nhất là 7,9%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Kienlongbank

Quỳnh Hương